Brand är en av de vanligaste orsakerna till skador på byggnad och person och därför är det viktigt att man isolerar det som kan framkalla brand. Men vad är det som kan behöva en brandisolering?
En brandisolering innebär att man använder sig av ett isoleringsmaterial kring allt som kan framkalla en brand i väggar, golv och tak. Det vill säga det som inte syns direkt och som dessutom är svårare att släcka. Genom att isolera stoppar man gnistor och lågor från att nå brandfarligt material i byggnationen. Det kan även vara höga temperaturer som kan vara starten på en brand och därför stoppar brandisoleringen även detta.
Det är oftast specialiserade företag som arbetar endast med brandisolering och det är viktigt eftersom minsta lilla fel i montaget kan orsaka stora skador. Montaget brukar också noga kontrolleras och godkännas för att säkerställa att risker har eliminerats på bästa möjliga sätt. Det är därför också mycket viktigt att man inte avlägsnar brandisolering utan att ha ett godkännande från behörig, som exempelvis en sotare när det gäller privata hem.

Var skyddet ska vara

Eftersom en brandisolering är till för att hålla värme och brand separerat från brandfarliga material i byggnationen så använder man sig av brandisolering för allt som kan leda detta. Det är bland annat rören från en kamin, skorstenar, imkanaler, varmvattenrör, värmerör från oljepannor och ventilationskanaler från exempelvis spisfläktar. Inom industri och verkstäder händer det även att brandisolering används i väggar, golv och tak samt att vissa maskiner täcks in. Det är ett beslut man fattar beroende på hur stor brandrisken är på företaget och där brukar även brandkåren vara behjälplig.

Beståndsdelar i isoleringen

Brandisoleringen kan fås i olika storlekar och former men normalt är det ett nät av metall som omsluter en ull bestående antingen av stenull eller glasull. Det viktiga är att materialet är hundra procent obrännbart så att inga temperaturer kan påverka brandisoleringens skydd. Värt att veta är att isoleringen av glasull ofta tillverkas av återvunnet glas, vilket är bra ur miljösynpunkt. Beroende på vad brandisoleringen ska användas till kan man få den som rör, breda eller smala mattor och remsor. Det beror på att man vill ha så få skarvar som möjligt i brandisoleringen. Arbetar man med brandisolering av glasull är det också väldigt viktigt att man använder rätt handskar, andningsmask och övrig utrustning eftersom isoleringen i kontakt med huden kan orsaka mycket obehag.