Tryggt husköp med överlåtelsebesiktning

Att köpa en fastighet är något man som privatperson inte gör många gånger under livet. Det är viktigt att huset är i det skick som uppgetts. Överlåtelsebesiktning är en bra åtgärd.

Att skaffa ett nytt hem är inte alltid utan komplikationer, snarare tvärtom. Det gäller att ha koll på allt även då det är mäklare inblandade. Det är viktigt att kontrollera vilket skick fastigheten är i, men hur ska man som amatör ens ha en aning? Det finns saker som är uppenbara, som takdropp eller trasiga fönster, men hur tar man reda på allt? Fel på hus kan vara försåtliga och är köpet genomfört kan det vara svårt att hävda att priset var fel med tanke på skicket.

Experthjälp med överlåtelsebesiktning

Att anlita en besiktningsman är en åtgärd som egentligen gagnar både säljare och köpare. Den som köper har ansvar att kontrollera synliga fel men säljaren har också ansvar för dolda sådana. Den slant det kostar att anlita proffs tjänar man enkelt igen när man slipper riva upp ett golv på grund av fuktskador. Så, hur går en besiktning till egentligen?

Vid själva besiktningen använder besiktningsmannen sin erfarenhet och man ser över områden där det är vanligt att fel uppstår. Man ser på tak, fasader och andra ytor. En fuktindikering görs för att se om fukthalten är onormalt hög vilket kan indikera vattenskada. Ser man uppenbara riskfaktorer i övrigt kan besiktningsmannen rekommendera vidare teknisk undersökning.

Informationen sammanställs och mailas eller lämnas i pappersform. Överlåtelsebesiktning är en bra och trygghetsskapande åtgärd för alla. Läs mer om överlåtelsebesiktning på denna sajt: besiktningsbyran.se