Pålning gör att det blir stabilt

Det går att bygga hus, broar och järnvägar överallt men det är inte alltid lika bra underlag. Därför krävs det ibland pålning för att det ska bli ett säkert, stabilt och hållbart bygge.

Det är ju ett stort ansvar att bygga. Det är stora kostnader och många entreprenörer är inblandade. Men det största ansvaret ligger kanske på den som lägger grunden för hela arbetet. Om en byggnad inte vilar på fast grund så kommer det att bli sättningar och sprickor. I värsta fall kan hela byggnaden rasa ihop.

Företag som arbetar med pålning vet vilket ansvar de har. Det har kunnandet och den utrustning som krävs för att göra en riktig analys av marken. Därefter kan man bestämma vilken sorts pålning man ska välja att göra.

Det går att bygga på all mark men det kräver förberedelser, som pålning

Med de moderna maskiner och pålningstekniker som finns så går det i princip att bygga överallt. Man kan också göra markförbättringar genom att man borrar ner till fast mark eller berg. Sedan sprutar man in torr kalk och cement. På det sättet kan man göra marken mer stabil än vad den var.

Företag som arbetar med pålning är experter på området och håller sig hela tiden uppdaterade med den senaste utvecklingen.

Maskinparken står redo för att utföra alla sorters pålning. Det finns maskiner anpassade för att kunna komma fram i trånga utrymmen så de kan utföra så små arbeten som en altan eller ett garage. Men det finns också stora maskiner för parkeringshus eller affärscentrum.