Låt en elektriker i Sollentuna eldsäkra huset

Bor man i ett äldre hus i Sollentuna kan det vara bra att låta en elektriker se över elen. Särskilt om man också vill kunna ladda elbilen på ett säkert sätt, utan att huset brinner ner.

Idag använder vi oss av många fler elektriska apparater än vad vi gjorde för bara tio år sedan. Det innebär att elsystemet i många hus inte är anpassat för den ökade belastningen. Datorer, köksapparater och annan teknik gör också att man behöver flera uttag än vad man gjorde förr. De flesta löser bristen med hjälp av förlängningssladdar och kopplingsdosor, vilket egentligen inte är bra ur brandsynpunkt. Bor man i ett äldre hus och inte har sett över ledningarna bör man därför göra detta, eftersom en alltför ökad belastning kan leda till brand. Men ledningar blir också gamla och kan av den anledningen också behöva bytas ut. Man bör också regelbundet kontrollera att jordfelsbrytare verkligen fungerar.

Det protokoll elektrikern uppför över arbetet ska man spara

Vill man besiktiga elsystemet och ledningarna ska man anlita en elektriker i Sollentuna. Fundera över om det också behövs fler eluttag eller lampor monterade. Har man planer på att köpa en elbil kan det vara bra att berätta detta för elektrikern så att elsystemet blir anpassat för den framtida belastningen. Bäst är förstås att låta elektrikern installera en särskild laddstolpe för elbilen. Det är viktigt att alla elinstallationer dokumenteras och att elektrikern upprättar ett särskilt protokoll. Då blir det enkelt att i framtiden bygga ut systemet om det skulle behövas.