Takläggare i Dalarna som även underhåller och lagar tak

Det går att maxa hållbarheten på de flesta tak bara man låter en takläggare i Dalarna laga och underhålla taket när det behövs. I vissa fall kan takets livslängd till och med fördubblas.

Genom att besiktiga taket en till två gånger om året upptäcker man fel och brister i tid, och hinner rätta till dem innan de stora skadorna uppstår. Det kan exempelvis vara en skorstensplåt som har släppt, eller en tegelpanna som har spruckit eller hamnat snett. Små saker men som om de inte rättas till kan ge upphov till fuktskador och mögelangrepp. När man undersöker taket ser man också om det behöver underhållas. Plåttak som fått repor eller mist sin färg måste målas om för att inte rosta i förtid. Tegelpannor och även papptak kan få en beklädnad av mossa vilket inte är bra då det gör att taket åldras i förtid. Men mossa binder också fukt vilket kan ställa till stora problem även för undertaket.

Låt en takläggare bedöma när det är dags att lägga om taket

Att själv försöka tvätta taket med en högtryckstvätt är bara dumt, då takpannorna eller takpappen snarare tar skada av det höga vattentrycket. I stället ska man anlita en professionell takläggare. En takläggare kan också besiktiga taket och tala om i hur många fler säsonger som det klarar sig utan att läggas om. På så vis hinner man planera och budgetera för takomläggningen i god tid. Kanske vill man då även passa på att montera solceller eller tilläggsisolera vinden. Läs mer om takläggare på denna hemsida: takläggaredalarna.nu