Portalkranar är rediga grejer

När man talat kranar så är portalkranar kung. De är otroligt kraftfulla och används för att bygga de riktigt stora grejerna som supertanks och andra stora fartyg men det finns mindre också.

Stora portalkranar ses mest i hamnar eller i områden där det byggs fartyg. Det är mäktiga konstruktioner och den första kranen började användas i Hamburg i slutet på 1890-talet. Att de fortfarande används och att själva grundidén kvarstår är ju rätt imponerande.

Det finns en portalkran vid det som var Eriksbergs varv i Göteborg som är byggnadsminnesförklarad. En portalkran är ju inte bara ett imponerande byggnads verkutan den berättar också om en annan tid när saker gjordes annorlunda.

I Göteborg byggdes det väldigt många ståtliga fartyg och en av anledningarna till det var den höga kvaliteten på arbetet. Det var under samma period som Volvos varumärke blev synonymt med säkerhet och kvalitet.

Tiderna förändras men portalkranarna består

Den gamla portalkranen i Göteborg används inte längre. Ett tag fick den ny publicitet genom att man kunde hoppa bungyjump från den ovanför älven. Men det var väl inte vad en gammal portalkran egentligen tyckte var hedervärt.

De portalkranar som tillverkas idag hjälper också till vid skeppsbygge men nu på andra ställen på jordklotet där det är billigare att bygga skepp. De mindre kranarna tillverkas också och används inom mekaniska verkstäder för att lyfta tunga saker.

Det som har förändrats är manövreringen som nu kan skötas på distans med en låda på magen. Säkerheten kring kranen har därför blivit bättre.