Ibland kan man behöva flytta sandhögar eller grus från ett ställe till ett annat. Istället för att gräva upp och få med sig annat än just det fina grus som man kanske behöver, så kan man använda en torrsug istället för en grävskopa.

Särskilt viktigt är detta om man arbetar på en arbetsplats med många känsliga rör, avlopp eller liknande som man absolut inte vill skada, då kan en torrsug hjälpa till så att man inte skadar viktiga rör.

Anlita en byggstädfirma

Det finns vissa byggstädningsfirmor som arbetar med torrsugmaskiner. Har de en sådan kan man anlita dem. Är det mer än bara få bort sand och grus, kan man alltid anlita en städfirma som kan städa hela platsen. Då kommer de och forslar bort allt grus, sand och kanske skräp som finns på platsen och ser till så att allt kommer bort. När byggstädfirman har varit på platsen blir det fint och städat, om man vill det.

Anlita en fastighetsfirma

Får man inte tag i en byggstädfirma kan man i stället anlita en vanlig fastighetsfirma som har en torrsug. Det är även här bra om man behöver sanera och får bort farligt damm, skräp eller liknande. När det kommer till saneringar så måste man säkerställa så att byggstädfirman har kapaciteten att sanera, och har metoder som gör att partiklarna inte sprids när de sanerar. Det kan handla om att bygga luftslussar, till exempel och liknande. Här kan du läsa mer om torrsugning på: https://www.torrsugninguppsala.se.