Vad kan man göra utan lyftkrok?

Du har en telfer och du har en tung last och så långt är allt gott och väl. Du kommer ändå ingen vart alls utan en lyftkrok. Anpassad och i bästa skick och med alla delar i behåll säkrar den din last.

Din verksamhet och ditt företag är viktiga för dig och för andra. Du har människor som arbetar för dig, du har kunder och du har leverantörer. Produktion av varor och tjänster är en ständigt rörlig kedja. Fattas en länk störs hela processen.

Lyftkroken är en av flera viktiga delar som gör att lyft och leveranser av gods fungerar som planerat. Ingen vill över huvud taget tumma på varken säkerhet eller funktion. Delarna kontrolleras inte dagligen men man bör hålla koll på hur länge de använts och hur mycket.

Lyftkrok för snabb och säker lastning och transport

Att inte ha minst en lyftkrok av lämplig sort och storlek i lagret är osmart, och har man dessutom inte tagit reda på om det är leveranstid på en lämplig lyftkrok gränsar det hela till kriminalitet. En stoppad produktion har långtgående konsekvenser för många och måste undvikas till varje pris.

Leveranser av reservdelar och snabb service är ett av kännetecknen på en bra och pålitlig leverantör. Att anlita samma firma till alla delar av utrustningen är självklart och att alltid ligga ett steg före när det gäller att laga och fixa utrustning och byta ut trasiga delar är nödvändigt. Välj rätt leverantör för att fortsätta ligga i täten.