Det finns olika sätt att bygga hus på. Antingen bygger man som privatperson, och lekman, själv och agerar som sin egen byggherre. Det brukar innebära att det kommer an på en själv att planera arbetet. Man själv har ansvaret för att hantverkare kommer när de kan komma och utföra sin arbetsuppgifter.

Ha eget ansvar för husbygget

Om man anlitar delentreprenad, innebär det det att ingen annan än en själv kommer att ha ansvaret för att byget framskrider som det ska. Själv bör man se till att alla hantverkare kommer när de ska och arbetar när de ska. Det är en själv som måste hålla kontakten med hantverkarna och det kan vissa tillfällen vara svårt att få tag i hantverkare om de är upptagna med annat arbete. Man måste själv lägga upp ett arbetsschema som ser till att alla kan få tillgång till sitt arbetsområde i huset.

Totalentreprenad – när företaget tar hand om allt

Väljer man i stället att bygga med ett företag som har en totalentreprenad då tar företaget hand om ansvaret av att husbygget framskrider. Som privatperson, får man i stället en enda kontakt på byggföretaget. De ser till att alla hantverkare infinner sig när de kan och ska utföra sina tjänster i huset. De ser till att budget inte överskrids, att allt material finns på plats, att arbetet fortskrider som det ska. Kort sagt, kan man som blivande husägare bara luta sig tillbaka och vänta på att huset blir klart.

Stockholm behöver många fler och nya hus

Det största behovet av nya hus, finner man i Stockholm. Här är expansionen av invånarantalet bland det största i landet. Varje dag flyttar det in lika många som i en fullastad buss. Det gör att bostadsmarknaden blir trång och det fattas en hel del bostäder till alla som väljer att flytta dit. Av de anledningarna finner man också de flesta byggföretag där. I Stockholm finner man ett 60-tal byggföretag som erbjuder totalentreprenad för hugade villabyggen. Välj bland de med bäst offert och referenser. Här kan du läsa om en sådan: http://www.totalentreprenadstockholm.biz.