Har du problem med fukt i din bostad?

Misstänker du att du har fuktproblem i din bostad? Tycker du att det luktar fuktigt hemma? Har du kondens på väggar eller fönster inomhus? Om du har den minsta misstanke om att du kan ha fått fuktproblem i din bostad bör du ta dit en saneringsfirma som kommer och mäter luftfuktigheten. De kan även ta prover, om det finns tydliga fläckar som kan antyda att du har fukt i din bostad.

Sanera först fuktfläckar

Det första man måste göra är att få bort mögelsporerna. Det är hälsofarligt för alla som är i närheten att andas in mögelsporer. Det kan ge astma, huvudvärk och andra problem med hälsan om man inte får bort fuktfläckarna.

Torka ut platsen för dukten

Sedan när möglet är borta, kan man sedan hyra en avfuktare för att verkligen torka ut platsen där fukten har funnits. Det är mycket viktigt att få igång en väl fungerande ventilation, eftersom mögel inte trivs i frisk och torr luft. Fukten blir en grogrund för mögel om man inte kommer till rätta med den fuktiga luften.

Bygg med nytt, fräscht material

När man sedan har fått bort fukten, kanske man måste bygga ordentliga ventiler så att inte fukten kommer tillbaka och därmed möglet. Det kan vara en bra idé att ta bort några väggar så att luften lättare kan cirkulera. Ett sätt är att skapa korsdrag flera gånger om dagen. Man kan även se till att inte våt tvätt torkas inomhus, utan alltid hänga den ute.

Uppvärmning kan ge fuktproblem

När vi har haft en så varm sommar som vi har haft den senaste tiden är risken stor att när man väl börjar värma huset, kommer den värme från sommaren avdunsta och göra huset fuktigt då man startar uppvärmningen av huset. Ett säkert sätt att motverka detta är att vädra ut fukten ordentligt innan du startar uppvärmningen av huset.

Effektiva ventiler viktiga

Det kan kännas lite schizofrent att vi å ena sidan ska ha så isolerade hus som det bara är möjligt, samtidigt som vi ska vädra dem. Isolerade fönster är bra och riktigt, om man har effektiva FTX-ventiler. Det innebär att du får in syrerik luft, som värms upp innan den släpps in i huset. På så sätt slipper du lägga alla kostnader på uppvärmningen och slipper att värmen sipprar ut genom ventiler. Ett annat sätt är att ha samma inomhustemperatur så gott som hela tiden. Minimum temperatur bär vara plus 17 grader, absolut inte mindre än det. Blir det kallt och fuktigt lägger sig fukten på de kalla ytorna. Här kan du läsa mer om hur du kan komma till rätta med fukt inomhus: http://www.hyraavfuktare.nu.