Att bygga en industrilokal är inte svårare än att bygga vilket annat hus som helst, förutom det att man inte bygger sovrum, vardagsrum, kök och badrum. Kök och badrum, måste man alltid bygga, även i en industrilokal, då personalen har samma behov av livsmedel och badrum. Det som skiljer industrilokalen mot villan är ju inredningen och att en industrilokal inte har samma utseende. Däremot bör ju industrilokalen, precis som villan vara lika isolerad, ha samma krav på standard när det kommer till VVS-rören, elen och ventileringen. Det krävs samma standard och krav på säkerhet.

Viktigt industrilokalerna smälter in i omgivningen

Det är viktigt med industrilokaler som inte är fula och förfular omgivningen. I Sverige har vi ändå en hög standard och lägger stor vikt på att husen och fasader, färger och former inte bryter av för mycket mot omgivningen. Det ska inte sticka i ögonen av fula byggnader. Man väljer också att koncentrera industrilokaler och företag till ett och samma område. Då är det bra om de industrilokalerna smälter ihop till en enhet.

Därför viktigt med snygga industrilokaler

Att en industrilokal har ett snyggt utseende är viktigt då det bör gå att hyra ut industrilokalen om företaget flyttar ut ur den, både till privatpersoner (som kanske vill hyra den som bostad) eller till företag som vill göra om den till lagerlokal, butikslokal eller som kontor. Särskilt i storstäderna Stockholm, Göteborg och Malmö är behovet mycket stort just för lokaler av olika slag.

Stor brist på lokaler i Stockholm

Som det är just nu, råder det en stor brist på lokaler i Stockholm. Kostnaderna per kvadratmeter är ganska stora. Att då bygga industrilokaler bör göras så att lokalerna snabbt kan göras om till andra aktiviteter, eftersom det är kostsamt att ha en tom lokal om industrin skulle läggas ner eller behöva flytta på sig.

Exempel på annan produktion i industrilokaler

En industrilokal kan göras om till både kontor, verkstad och bostad, om man bygger på rätt sätt från början. När man väl bygger en industrilokal, är det viktigt att bygga och förse lokalen med både vatten, avlopp, bredbandsuppkoppling, el och att man inte bygger helt utan fönster. Ska man lyckas med att hyra ut den vid något senare skede är det viktigt att lokalen snabbt kan användas till annan aktivitet. Här kan du läsa mer om hur man kan bygga industrilokaler för mer än ett enda ändamål: http://www.blumenthalgroup.se.