Många butiker har att balansera sitt säkerhetsmedvetande med möjligheterna att kunna visa kunderna en attraktiv butik, som gör att deras kunder mycket gärna vill komma in i affären och titta på sortimentet. Dels måste butiken skydda sig när den är stängd och ingen personal är där och skyddar affären mot tjuvar, men dels också kunna vara så öppen att kunderna vill komma in senare när den är öppen och titta sig omkring för att hitta det som just de vill ha från affären.

Gallergrind ger säkerhet och insyn

Skaffar butikerna gallergrindar skyddar de på samma sätt som skjutgaller, och ger samma möjlighet till insyn för alla kunder som så önskar. Gallergrindar kan man även installera i butikerna för fönster och ser därmed till att ingen kan komma in genom fönster, samtidigt som gallergrindarna är snygga och transparenta samtidigt.

Skjutgaller ger både och

Installerar affärerna ett skjutgaller eller gallergrindar, har kunderna möjlighet att titta genom dem och ändå få en uppfattning om de vill komma tillbaka till affären när affären väl är öppen. Ett skjutgaller ger den säkerhet och det skydd som butikerna behöver men är så pass transparent att affären ändå är attraktiv för kunderna och lockar dem att komma när den väl är öppen.

Vill du läsa mer om gallergrindar till affärer och butiker? Läs mer på: https://www.gallergrindar.net.