Funderar du på att bygga ut? Beroende på hur sitt hus ser ut idag, finns det några olika lösningar. Om ni är trångbodda och har ganska små barn boende hemma, kan en vanlig utbyggnad vara lösningen på er trångboddhet. Det billigaste sättet att bygga ut är att bygga ett till rum och då förlägga det extra rummet intill en befintlig yttervägg och då förlänga husgrunden, samt bygga en förlängd fasad, med nya väggar, tak och innerväggar och sedan öppna upp den tidigare ytterväggen med en dörr.

Dyrt att bygga en våning till

Allra dyrast är det att bygga en till våning. Att bygga en till våning på ett befintligt hus kräver nämligen att snickaren använder sig av en lift, och på så sätt ändra taket och ”lyfta” taket en våning upp. Det kanske blir ett riktigt snyggt hus genom att göra det större genom att bygga en våning till på ett befintligt hus. Däremot finns det andra sätt som är bra mycket billigare, men där man inte behöver bygga ut huset med ett till rum.

Attefallshus kostar inte mycket

Bestämmer du dig i stället för att bygga ett Attefallshus, som då kan fungera som kontor/garage/ hobbyrum då kan ni få ett till rum, dessutom med kök och badrum som ni kan använda för det som ni behöver. Ett Attefallshus kan man byta utan bygglov, däremot behöver man göra en bygganmälan om att man bygger ett sådant på som tomt. Den får dessutom vara som högst 4,5 meter i nockhöjd. Du får också dra vatten och avlopp dit. På så sätt kan du dessutom hyr ut det, om så önskas. Eller så kan stora barn flytta ut dit om de vill bo hemma ännu när de är ungdomar.

Anlita snickare i Täby

Säg att du bor i Täby, och behöver en snickare. Även om du skulle köpa dig ett nyckelfärdigt Attefallshus, kommer du att behöva en snickare som gör inredningen åt dig. Du kommer att behöva en snickare som snickrar innerväggar och golv åt dig. Läs mer här om snickare i Täby.