Om man letar efter duktiga hantverkare är det viktigt att alltid följa upp de referenser som hantverkarna ger. Referenserna säger ju en del om hur företaget och hantverkarna har arbetat tidigare och hur de har hanterat sina kunder – är de måna om sina kunder? Kan de lämna garantier på sina arbeten? Har deras kunder blivit nöjda med deras arbete? Det är ju inte så stor idé att få ett bra bemötande och trevliga målare om de inte sedan har gjort själva arbetet särskilt bra.

Googla målerifirma Stockholm

Till en början bör man googla ”målerifirma Stockholm” så att man får kontaktuppgifter till några som erbjuder sina måleritjänster till kunder i Stockholm. Sedan kontaktar man några av dem och frågar om priser och tidigare arbeten. Sedan kan man alltid försöka ta reda på så mycket man bara kan om målarna och företaget. Har de inga referenser alls, bör man inte anlita dem, då vet man ju inte alls vad man får för pengarna.

Välj ut bland referenser

Har de goda referenser, men om alla de andra har lika goda referenser, då kan man gå vidare i urvalet och se om någon av dem till exempel har garantier på sina arbeten. Med garantier blir det lättare att välja ut dem då man antar att de arbetar med arbetet tills man som kund är nöjd. Garantier på arbetet gör det hela mycket enklare och känns mer säkert för den som ska leva med resultatet sedan.

Anlita mer Rot-avdrag

För att få göra Rot-avdraget måste man ha F-skattsedel annars blir Rot-avdraget ogiltigt. Med Rot-avdrag får man ner kostnaderna med som mest 50.000 på ett år men inte mer än 30 procent av hela arbetskostnaden per person och per år. Här kan du läsa mer om målerifirma i Stockholm: https://www.målerifirmastockholm.biz.