Många familjer drömmer om mer utrymme i sina hus. Att bygga till sin villa eller ett radhus är ett rejält projekt som kräver god planering. I de flesta fall behöver man dessutom ansöka om bygglov för att få sätta igång med ändringarna.

Krånglig process om man är ovan

Att ta fram alla handlingar som behövs till en bygglovsansökan kan vara krångligt för den som är ovan. Dels så är det många formulär som ska fyllas i och dessutom så behöver man skicka in tydliga konstruktionsritningar som visar i exakt skala hur utbyggnaden är tänkt att se ut.

Energiberäkningar krävs ofta

Då det idag ställs höga krav på att hus ska vara energieffektiva så kan det dessutom behövas energiberäkningar som visar att din tillbyggnad lever upp till dagens standard.

Detta kan innebära att man även får skicka in ritningar på tvärsnitt av väggar och tak för att visa hur de är tänkta att isoleras samt vilka värden man räknar med att få. Även fönster påverkar hur mycket värme en byggnad läcker, så det gäller att ta med information om deras U-värden och yta.

Ta hjälp av en kunnig partner

En bygglovsansökan kan ta lång tid att processa, särskilt om du bor i en kommun där det byggs mycket just nu. Därför är det viktigt att du är ute i god tid och att din ansökan är komplett redan från början.

För att göra det lättare för dig så kan du då ta hjälp av företag som specialiserar sig på bygglovsansökan och konstruktionsritningar. De vet exakt vilka handlingar som behövs och hur ansökan ska se ut för att godkännas. Det är nämligen väldigt tråkigt att få avslag för att ansökan är undermåligt utformad. En bygglovsansökan är nämligen inte helt gratis.
Vänd dig till exempel till https://www.konstruktionsritningar.nu/ så hjälper de dig med ditt projekt och kan dessutom ta hand om kontakten med kommunen så att processen blir smidig och enkel.