De senaste årens skogsbränder världen över, har på helt nya sätt aktualiserat frågan om hur brandsäker våra egna hus är. Den förra sommarens torra väder åstadkom så stora brandskogar att de till och med hotade bebyggelse och människor. Vi är inte vana vid så stora skogsbränder som det året. På andra håll i världen är det mer förekommande, i länder som Australien, USA och på andra håll i Europa har man sett stora skogsbränder som inte har velat ge med sig och som brandmännen världen över har stått handfallna inför.

Bygga med brandsäkra material

Hur man kan bygga på brandsäkra sätt har därför blivit alltmer efterfrågat. Visste du att du kan bygga med helt brandsäkra material? Det finns nämligen brandskyddsinpregnerat byggmaterial och inredningsmaterial med brandskydd. Dessutom, bygger man hus från grunden, har man möjligheterna att bygga med sådan konstruktion som omöjliggör eller på effektivt sätt försvårar för en brand att sprida sig.

  • Brandskyddisolering – genom att se till att hela huset har en tätning med branskyddsisolerande material kan man se till att om det skulle brinna, ska inte branden kuna sprida sig via ventilerna eller från den ena våningen till den andra och, eller kunna sprida sig till taket. Bränderna brinner alltid uppåt, vilket gör att de flesta bränder etablerar sig via taket. Uppstår det en stor brand, rör den sig uppåt och har man då lättantändligt isoleringsmaterial på taket och under taket, så kan branden förflytta sig i sidledes på taket. Yttertaket har ofta sådant material som inte antänds lika väl som inredningen. Ser man till att ventilerna stänger sig vid en brand kan man se till så att branden inte kan sprida sig den vägen eller får mer luft via ventilerna. En brand som inte får näring via syre, självdör.
  • Brandskyddsmålning – på samma sätt som man kan isolera brandsäkert, kan man även se till att inredningen hemma är brandskydd. Då kan man måla med brandsäkra målarfärger eller tapetsera med brandskyddande tapeter. Förut målade man ofta med målarfärg som i sig var lättantändliga, numera kan man blanda in metaller i målarfärgen som gör att väggarna inte är lättantändliga längre.
  • Brandskyddsmaterial – när man bygger kan man bygga i stål och betong som inte är lättantändlig. Vill man bygga med lösvirke kan man få brandskyddade och impregnerade trävirke som också har ett brandskydd, även om virket är mer lättantändligt än stålkonstruktioner och betong. Genom att bygga med brandskydd som mål kan man effektivt se till så att hela huset är brandskyddet, även om man inte kan garantera att det inte uppstår bränder. Men det går att göra huset mycket mer brandskyddat än andra hus som saknar detta. Läs mer här om hur du kan få brandtätning i Stockholm.