För ett företag som vill renovera eller bygga nya lokaler är det alltid en fördel att anlita ett och samma byggföretag för hela jobbet.

Ska ni renovera kontoret, eller kanske till och med bygga nya lokaler? Då har ni säkert läst på om de olika entreprenadformer som finns i Sverige och funderat kring vilken som passar bäst för era behov. Den som vill utföra ett bygg- eller renoveringsprojekt i Sverige har i huvudsak två entreprenadformer att välja mellan: delad entreprenad eller totalentreprenad.

Delad entreprenad innebär att byggherren, det vill säga den som vill ha arbetet utfört, anlitar olika underleverantörer för de olika arbetsmomenten och själv synkroniserar arbetet, medan man vid totalentreprenad i stället skriver kontrakt med ett och samma byggföretag för allt jobb, varpå byggföretaget antingen anlitar underleverantörer eller utför allt arbete själva.

Allt i ett och samma kontrakt

För ett företag, som har en egen verksamhet att driva, är det alltid bättre att skriva kontrakt på totalentreprenad och lämna bygget eller renoveringen helt i byggföretagets händer. Samtidigt som allt arbete sköts utan att ni aktivt behöver styra processen, så har ni hela tiden kontroll över projektet genom er kontaktperson på byggföretaget. I och med att det alltid bara finns en aktör som är ansvarig behöver ni aldrig undra över vart ni ska vända er när ni vill få en inblick i hur arbetet fortskrider.

Synkronisering gör arbetet snabbt och smidigt

Vid delad entreprenad måste man själv synkronisera allt arbete. Det kan vara svårt att få underleverantörer som är oberoende av varandra, och som säkerligen har fler projekt de måste hoppa mellan. Att få allt arbete att löpa sömlöst är en nästan oöverstiglig uppgift, och de tär oundvikligt att arbetet stannar av då och då på grund av att man inte lyckats synkronisera arbetet ordentligt.

Med totalentreprenad slipper man det problemet helt och hållet. Byggföretaget som sköter om projektet ser till att allt arbete fortlöper enligt den fastställda planen, och att inga onödiga avbrott uppstår.

Anlita ett byggföretag som gör allt själva

Just det sistnämnda är ett starkt argument för att anlita ett större byggföretag som själva har all den kompetens och arbetskraft som behövs för att utföra jobbet. Att skriva ett generalkontrakt med en mindre byggfirma, som ändå bara tar in en rad underleverantörer, är visserligen bättre än att försöka synkronisera arbetet själva, men det ger ingen garanti för att ni ska slippa avbrott och missförstånd i processen. Genom att välja ett byggföretag som synkar och utför allt arbete själva så kan ni vara säkra på att er renovering eller ert kontorsbygge får de allra bästa förutsättningarna för att avlöpa snabbt och smidigt.