Solceller Köping – vanliga frågor

Att solceller kommit att bli i ropet är långt ifrån en slump. Med stigande priser för el, med ett överhängande miljöhot och som en följd av ny teknik – som gjort solceller i Köping, exempelvis – billigare är samtliga förklaringar till varför fler idag väljer att montera solpaneler på sina villatak och därigenom också börja en produktion av el.

Det finns emellertid många frågor rörande solceller och här tänkte vi ge svar på några vanliga sådana. Förhoppningsvis kan detta leda till att även du vågar ta steget mot solceller i Köping!

Fråga: Passar solceller alla villor?

Nej, solceller passar dessvärre inte för alla. Läget är en avgörande faktor. Ju bättre solläge din villa ligger i – desto bättre förutsättningar har du för solceller i Köping. Utöver detta kommer även din elförbrukning att vara en faktor att ta hänsyn till och likaså gäller exempelvis takets lutning och storlek. Allt detta kräver en professionell utredning och kalkyl. Målet med solceller i Köping är att det ska bli lönsamt. Om inte rätt förutsättningar finns – ja, då finns ofta andra alternativ och där solpaneler kan vara ett komplement snarare än en heltäckande lösning.

Fråga: Varför är solceller så populärt?

Två skäl finns som förklaring. 1) solceller i Köping gör dig oberoende. Du producerar egen el och behöver genom detta inte vara rädd eller känna oro över hur priserna för el ser ut. Något som definitivt det senaste året har lärt oss. 2) du gör miljön en tjänst. Solceller producerar el som är rakt igenom grön. Dessutom så påverkas inte – som vid exempelvis vindkraft – den närliggande omgivningen. Inga djur skadas och grannarna störs inte av något oljud.

Fråga: Är en anläggning svår att sköta om?

Nej, det mesta sköter sig faktiskt själv. Med regelbunden service och kontroller så kan man som villaägare slappna av och njuta av den el som produceras. Det går att följa produktionen via exempelvis en app i telefonen. Och, viktigt att tillägga är att solceller ofta ger ett överskott. Detta kan du sälja vidare och köpa tillbaka billigt under vinterhalvåret då solpanelerna inte producerar lika mycket el som under sommaren.