Den som är medveten om miljön vet att det är en del som man själv kan bidra med som gör att mänsklighetens avtryck på vår jord inte blir så stort. Att det är stort just nu, borde varje upplyst människa känna till, och vi som bor i Väst, och som lever med den högsta levnadsstandarden gör störst avtryck. Länder med lågt BNP gör minst avtryck. Vi i Sverige lever som om vi hade tillgång till 4 jordglober varje år. Vi måste få ner den resursanvändningen och tiden börjar bli knapp, om vi inte ska gå en apologetisk framtid till mötes. Så vad kan du och jag göra? De som bor i villa har höga kostnader att värma huset. Det man själv kan göra är att sänka kostnaderna och göra sin uppvärmning mer miljövänlig. Här nämner vi några av de saker man kan göra.

Isolera huset

Bland det första som man kan göra, särskilt om man bor i ett äldre hus, är att isolera det bättre. Dock är det ju så att även nya hus kan vara dåligt byggda med dålig isolering. Allt beror på hur det är byggt och med vilka material det är byggt. Är det dåligt isolerat bör man isolera det bättre och se till så att inomhusvärmen inte läcker ut via fönster, dörrar och dåligt isolerade golv och väggar.

Energifönster

Man kan installera särskilda energifönster som inte släpper ut inomhusvärmen. Installerar man dessa kan man till och med sänka kostnaderna för uppvärmningen med flera 1000-tals kronor. Att installera särskilda Energifönster är ett viktigt led i att isolera huset bättre.

Solpanel

Alla villaägare borde installera solpaneler, där de kan ta sin elektricitet från. Genom att hämta energin som finns i solkraften, är att utnyttja det som redan finns utan att behöva ta den från naturen och panelen. Det är dessutom en ren energi som inte bildar farliga avgaser eller växthusgaser som rubbar hela balansen i planetens miljö. Vi har ju bara en planet och det är vår jord.

Bergvärme

Bergvärme är precis som solkraften, en energi som redan finns i jorden och som kan värma våra hus. Den ger heller inga farliga växthusgaser som ökar temperaturen på jorden. Dessutom är den gratis, även om det kostar att nå fram till jordens och bergens naturliga värme genom att borra och leda värmen till våra hus.

Varmluftspump

De som installerar varmluftspumpar till sina villor utnyttjar den energi som redan finns i solkraft eller bergvärmen. Att värma huset med en varmluftspump är ett mycket effektivt sätt att värma upp huset på. Till dessa olika installationer behöver du en pålitlig VVS-montör, både till varmluftspumpen, solpanelerna och bergvärmen. Du kan dessutom få ännu bättre tips från proffsen på ventiler, vatten och sanitet. Här kan du läsa mer om en sådan VVS-firma som erbjuder VVS i Lund.