Ska du lägga om taket?

Är det dags att lägga om taket? Har man en villa, får man se det som en nödvändighet att ständigt förbättra och arbeta med sitt hus. Takomläggningar bör även det ske med jämna mellanrum, både för att skydda huskonstruktionen och undvika stora fuktskador på huset och för att behålla husets värde. Så är man villaägare är man så illa tvungen att dra på sig blåstället på sin fritid och arbeta med huset. Eller anlita hantverkare för detta.

Byggställningar krävs för takomläggningar

För den som ska ge sig upp på taket, oberoende om det är en själv som lägger om taket, eller anlitar hantverkare för detta, är det säkraste sättet, att ställa byggnadsställningar på platsen för takomläggningen. När man anlitar hantverkare, säger lagen det, att för arbeten som sker över 2 meter över marknivån måste man ha byggnadsställningar för det arbetet. Annars riskerar man böter för att man bryter mot arbetsmiljölagen. Därför är det lika bra att ta reda på hur man kan få tag i byggnadsställningar till den egna villan.

Hyra eller köpa?

När man väl insett behovet av byggnadsställningar till villan är det bara att skrida till verket. Är det byggnadsställningar som man vill köpa – kan vara bra att ha med tanke på att man förmodligen kommer att behöva fler renoveringar som sker på hög höjd förutom takomläggningen, eller ännu bättre; hyra byggnadsställningar av ett sådant uthyrningsföretag. Det finns flera sådana. Bara i Stocknolm finns det ett 50-tal sådana. Behöver du få tag i en sådan som hyr ut byggnadsställningar i Stockholm? Läs då mer på: https://www.byggnadsställningar.net.

.

Då vet du att de är duktiga hantverkare

Om man letar efter duktiga hantverkare är det viktigt att alltid följa upp de referenser som hantverkarna ger. Referenserna säger ju en del om hur företaget och hantverkarna har arbetat tidigare och hur de har hanterat sina kunder – är de måna om sina kunder? Kan de lämna garantier på sina arbeten? Har deras kunder blivit nöjda med deras arbete? Det är ju inte så stor idé att få ett bra bemötande och trevliga målare om de inte sedan har gjort själva arbetet särskilt bra.

Googla målerifirma Stockholm

Till en början bör man googla ”målerifirma Stockholm” så att man får kontaktuppgifter till några som erbjuder sina måleritjänster till kunder i Stockholm. Sedan kontaktar man några av dem och frågar om priser och tidigare arbeten. Sedan kan man alltid försöka ta reda på så mycket man bara kan om målarna och företaget. Har de inga referenser alls, bör man inte anlita dem, då vet man ju inte alls vad man får för pengarna.

Välj ut bland referenser

Har de goda referenser, men om alla de andra har lika goda referenser, då kan man gå vidare i urvalet och se om någon av dem till exempel har garantier på sina arbeten. Med garantier blir det lättare att välja ut dem då man antar att de arbetar med arbetet tills man som kund är nöjd. Garantier på arbetet gör det hela mycket enklare och känns mer säkert för den som ska leva med resultatet sedan.

Anlita mer Rot-avdrag

För att få göra Rot-avdraget måste man ha F-skattsedel annars blir Rot-avdraget ogiltigt. Med Rot-avdrag får man ner kostnaderna med som mest 50.000 på ett år men inte mer än 30 procent av hela arbetskostnaden per person och per år. Här kan du läsa mer om målerifirma i Stockholm: https://www.målerifirmastockholm.biz.

Renovera tak i Norrköping

Renovera tak är en ganska bökig och relativt omständlig historia. Om det finns hål i taket, bör det åtgärdas snarast, för att inte huset ska skadas. Kommer det in vatten och fukt finns risken att husets konstruktion kan skadas. Fuktskador innebär oftast stora reparationer och kan ta många månader innan man har kommit till rätta med dem.

Se över takets status

Bland det första man bör göra är att göra en inspektion av taket. Man bör gå upp på taket för att göra sig en klar bild av hur taket är, finns det skador? Hur ser läkten ut kring skadan? Vad kan hända? Vad har hänt? Utifrån det kan man sedan be en takläggare att komma och renovera taket. Kanske man måste riva upp taket för att kunna ersätta med friskt material och sedan lägga nuy läkt och nytt material på stället där taket har skadats?

Renovera taket

När man väl har fått en tydlig bild av vad som har hänt med taket är det sedan att skrida till verket. Ska hela eller endast delar av taket rivas? Ibland kan man upptäcka fler skador när man väl börjar riva i det. Kanske hela taket behöver renoveras ordentligt? Här gäller det att ta det säkra före det osäkra och hellre renovera ”för mycket” än för lite. Varför inte renovera hela taket, när man ändå har en takläggare på plats? Endast så kan man förebygga skador och inte bara reparera skador när de väl har hänt.

Så kan hittar man rätt takläggare

För att hitta rätt takläggare kan man alltid fråga vänner och bekanta, släkt och grannar om de känner till någon duktig takläggare. Om inte kan man ju alltid googla ”takläggare Norrköping” om det nu är där man behöver en takläggare. Fråga alltid om offert innan du bestämmer dig. Då undviker du en ekonomisk chock när räkningen ska betalas, och du är bättre förberedd på vad det hela kan komma att kosta. Lycka till!

Leverantör för fönsterbyte

Har du bestämt dig för ett fönsterbyte? Det är ett stort projekt att sätta igång en sådan process. De gamla fönster som man har, ska rivas ut och nya fönster ska monteras in. Det låter lätt men är en ganska bökig historia. För det första gäller

Välja funktion på fönster

Har du bestämt dig för ett fönsterbyte? Det är ett stort projekt att sätta igång en sådan process. De gamla fönster som man har, ska rivas ut och nya fönster ska monteras in. Det låter lätt men är en ganska bökig historia. För det första gäller det att välja ut vilka fönster som man vill byta till. 

Om det är många år sedan som man gjorde detta byte, då finns det numera så många fina alternativ att välja mellan. Man kan till exempel välja fönster som man inte behöver renovera. Det är då fönster med träkarmar mot insidan av huset och aluminiumkarmar mot utsidan, eller platsfönster som inte slits ut och som numera inte kräver så mycket underhåll helt enkelt. Det finns inbrottsskyddade fönster som inte går att krossa. På så sätt kan inte inbrottstjuven ta sig in genom fönstret. Det finns bullerskyddade fönster för dem som bor nära buller och störs av det.

Välja en leverantör

Det finns många fönstertillverkare. Både svenska och utländska tillverkare. Det är inte alla tillverkare som vill ha hand om handeln med fönster utan låter någon annan ta hand om den biten. I stället vänder man sig som kund till en handlare av fönster.

Man kan alltid googla en fönsterhandlare – då kan man googla ”fönsterbyte Stockholm” till exempel, och på så sätt komma i kontakt med någon som erbjuder just fönsterbyten och som finns i Stockholm. Går man sedan till några av dem, så kan man själv se vilket sortiment som finns när det kommer till fönster. Man kan få goda råd och tips för fönsterbytet och få dem installerade. Många brukar baka in montering av fönster i priset för själva fönster. På så sätt ser de till att fönstren blir rätt monterade.

Få hjälp med bygglovsansökan

Många familjer drömmer om mer utrymme i sina hus. Att bygga till sin villa eller ett radhus är ett rejält projekt som kräver god planering. I de flesta fall behöver man dessutom ansöka om bygglov för att få sätta igång med ändringarna.

Krånglig process om man är ovan

Att ta fram alla handlingar som behövs till en bygglovsansökan kan vara krångligt för den som är ovan. Dels så är det många formulär som ska fyllas i och dessutom så behöver man skicka in tydliga konstruktionsritningar som visar i exakt skala hur utbyggnaden är tänkt att se ut.

Energiberäkningar krävs ofta

Då det idag ställs höga krav på att hus ska vara energieffektiva så kan det dessutom behövas energiberäkningar som visar att din tillbyggnad lever upp till dagens standard.

Detta kan innebära att man även får skicka in ritningar på tvärsnitt av väggar och tak för att visa hur de är tänkta att isoleras samt vilka värden man räknar med att få. Även fönster påverkar hur mycket värme en byggnad läcker, så det gäller att ta med information om deras U-värden och yta.

Ta hjälp av en kunnig partner

En bygglovsansökan kan ta lång tid att processa, särskilt om du bor i en kommun där det byggs mycket just nu. Därför är det viktigt att du är ute i god tid och att din ansökan är komplett redan från början.

För att göra det lättare för dig så kan du då ta hjälp av företag som specialiserar sig på bygglovsansökan och konstruktionsritningar. De vet exakt vilka handlingar som behövs och hur ansökan ska se ut för att godkännas. Det är nämligen väldigt tråkigt att få avslag för att ansökan är undermåligt utformad. En bygglovsansökan är nämligen inte helt gratis.
Vänd dig till exempel till https://www.konstruktionsritningar.nu/ så hjälper de dig med ditt projekt och kan dessutom ta hand om kontakten med kommunen så att processen blir smidig och enkel.

Bygg med brandtäta material

De senaste årens skogsbränder världen över, har på helt nya sätt aktualiserat frågan om hur brandsäker våra egna hus är. Den förra sommarens torra väder åstadkom så stora brandskogar att de till och med hotade bebyggelse och människor. Vi är inte vana vid så stora skogsbränder som det året. På andra håll i världen är det mer förekommande, i länder som Australien, USA och på andra håll i Europa har man sett stora skogsbränder som inte har velat ge med sig och som brandmännen världen över har stått handfallna inför.

Bygga med brandsäkra material

Hur man kan bygga på brandsäkra sätt har därför blivit alltmer efterfrågat. Visste du att du kan bygga med helt brandsäkra material? Det finns nämligen brandskyddsinpregnerat byggmaterial och inredningsmaterial med brandskydd. Dessutom, bygger man hus från grunden, har man möjligheterna att bygga med sådan konstruktion som omöjliggör eller på effektivt sätt försvårar för en brand att sprida sig.

  • Brandskyddisolering – genom att se till att hela huset har en tätning med branskyddsisolerande material kan man se till att om det skulle brinna, ska inte branden kuna sprida sig via ventilerna eller från den ena våningen till den andra och, eller kunna sprida sig till taket. Bränderna brinner alltid uppåt, vilket gör att de flesta bränder etablerar sig via taket. Uppstår det en stor brand, rör den sig uppåt och har man då lättantändligt isoleringsmaterial på taket och under taket, så kan branden förflytta sig i sidledes på taket. Yttertaket har ofta sådant material som inte antänds lika väl som inredningen. Ser man till att ventilerna stänger sig vid en brand kan man se till så att branden inte kan sprida sig den vägen eller får mer luft via ventilerna. En brand som inte får näring via syre, självdör.
  • Brandskyddsmålning – på samma sätt som man kan isolera brandsäkert, kan man även se till att inredningen hemma är brandskydd. Då kan man måla med brandsäkra målarfärger eller tapetsera med brandskyddande tapeter. Förut målade man ofta med målarfärg som i sig var lättantändliga, numera kan man blanda in metaller i målarfärgen som gör att väggarna inte är lättantändliga längre.
  • Brandskyddsmaterial – när man bygger kan man bygga i stål och betong som inte är lättantändlig. Vill man bygga med lösvirke kan man få brandskyddade och impregnerade trävirke som också har ett brandskydd, även om virket är mer lättantändligt än stålkonstruktioner och betong. Genom att bygga med brandskydd som mål kan man effektivt se till så att hela huset är brandskyddet, även om man inte kan garantera att det inte uppstår bränder. Men det går att göra huset mycket mer brandskyddat än andra hus som saknar detta. Läs mer här om hur du kan få brandtätning i Stockholm.

Höj bostadsvärdet med braskamin i Stockholm

De allra flesta bostadsägare gillar antingen öppna spisar, eldstäder, kakelugnar eller braskaminer. Det är mysigt med alla slags eldstäder, men i vissa bostäder passar det bättre med viss slags eldstäder. Är det till exempel en bostad av äldre snitt i en storstad, passar det inte att mura en öppen spis i den. Då är det egentligen bara en kakelugn som passar. Har man en fjällstuga, passar det bättre med antingen en braskamin eller en öppen spis. Braskaminer är bäst då de slags eldstäderna behåller värmen bäst i huset, medan de öppna spisarna mest eldar för kråkorna på taket.

Så hittar du en braskamin för bostaden

Om det är en braskamin som du behöver och det är i Stockholm som du behöver en sådan, kan du alltid börja med att googla ”braskamin Stockholm” så att du först ser om utbudet är stort eller inte av just braskaminer i Stockholm, eller hur det ser ut. Det kan verka lite förvirrande först när man googlar braskaminer men om du märker att det blir för mycket information, kan du istället klicka denna länk: braskaminerstockholm.nu.

Bestäm sedan vilken braskamin

Det bästa som man kan göra är att välja braskamin och sedan be den som leverera den att även installera den. Då vet man att det blir på rätt sätt. Är det rätt slags leverantör av braskaminer, bryr de sig om att braskaminen installeras på rätt sätt och att den sedan används på rätt sätt. Det brukar vara både i handlarnas och kundernas intresse att braskaminerna är säkra kaminer.

Braskaminer höjer bostadsvärdet

Riktigt snygga braskaminer som är rätt installerade ser till att höja bostadsvärdet. De allra flesta gillar braskaminer som är färdigt installerade och klara i bostäderna och bjuder gärna mer för en bostad som har en sådan. Så se till att både du och den som flyttar in i bostaden efter dig får njuta av braskaminen i bostaden.

När du behöver en arkitekts tjänster

Drömmer du om att äga ett hus som bara du äger -– ett unikt hus? Då är det en arkitekt som du behöver, som ritar huset precis som du önskar det. Det finns många fördelar med att anlita en arkitekt som ritar ditt drömhus. En arkitekt kan på ett annat sätt ta hänsyn till omgivningen och dina önskemål, jämfört med när du köper ett modulhus eller något annat färdigt ritat hus. Särskilt gäller detta om det är ett hus ute på landet, eller i skärgården. Då kan arkitekten ta hänsyn till naturen och anpassa huset så att det smälter in i naturen.

Du får ett unikt hus

Det är bara du som har ett sådant hur, när du låter en arkitekt rita det åt dig. Du berättar exakt hur du vill ha det och arkitekten låter dig se ritningarna i ett tidigt skede så att du kan bestämma hur du vill att huset ska utformas. Oavsett om det blir ett stort eller litet hus, kan du välja en arkitekt som ritar det åt dig och låter dig bestämma exakt hur du vill lösa sådant som kök, badrum, källare och om du så önskar – övervåning, altan och eventuell balkong. Utifrån naturen som omgärdar huset kan du låta naturen och huset samspela i en fin harmoni.

Du får lättsålt hus

Har du sedan ett arkitektritat hus kommer du med allra största sannolikhet få ett lättsålt hus. De arkitektritade hus som finns på marknaden är alla unika hus, med egen prägel. Som villaägare vet du att du kommer hur lätt som helst att få det sålt. Om du själva gillar att äga ett unikt hus, kommer även andra och blivande villaägare att gilla tanken på att kunna äga ett alldeles unikt hem. Är du nyfiken och vill veta mer om arkitektritade hus? Läs då mer om ett arkitektkontor i Stockholm som kan rita ett till dig på: https://www.arkitektkontorstockholm.se.

När du behöver takläggare i Bromma

Behöver du lägga nytt tak i Bromma? Antingen har man ett hus som behöver nytt tak, eller så kanske man håller på att bygga ett nytt hus. Oavsett vilket, behöver man en duktig takläggare i Bromma i båda dessa fall. En duktig takläggare kan göra tak som är som rena, rama konstverk, som är byggt efter konstens alla regler. Då bygger man med rejäla och hållbara takstolar, rätt avvattning, underlag, tätskikt och sedan med det material som man har valt till taket.

Få garantier på 50 år på taket

Kan man få tag i rätt takläggare i Bromma kan man få garantier på hållbarheten på minst 50 år. Då vet man att man har en duktig takläggare som man har fått tag på i Bromma, stadsdelen i västra Stockholm. Det finns många villor och radhus i Bromma, förutom de många lägenhetsfastigheter som finns där. Det är en stor stadsdel, med både fin natur, och tillgång till sjö och skog. Men det är även när till Stockholms innerstad. Att köpa en villa där, är bland de mest kostsamma områden att köpa villa bland. Bromma, Lidingö och Täby är alla områden där de mest kostsamma villorna ligger. Du kan gott och väl bli tvungen att punga ut med mellan 5 miljoner, till 50 miljoner för en villa. Den dyraste villan kostade runt 50 miljoner och hade en gigantisk tomt alldeles invid havet.

Tak bör renoveras ofta

Har man en villa i mångmiljonklassen är det viktigt att sköta om det. Ett tak bör renoveras med jämna mellanrum. Åtminstone vart 20 år. Då kan man behöva titta på tätskiktet, takstolarna och innertaket så att inget läcker igenom taket. Visste du att flertalet försäkringsbolag inte betalar ut ersättning för takläckage? Så ofta sker sådana skador att försäkringsbolagen inte vill betala för sådana skador, då man verkar anse att man som villaägare bör renovera och se över sina tak så att det inte uppstår läckor på taket.

Så hittar du rätt golvläggare i Stockholm

Vissa branscher ställer lite högre krav på undersökning av kunderna. Det är ingen komplimang till branscherna i fråga – tvärtom; det är ett bevis på att någonting är fel. Vi ska säga att det här har en början i att rot-avdraget infördes och att detta – alla fördelar till trots – även innebar att många företag startade och där en del av dessa saknar den kompetens som krävs. Vissa saknar helt utbildning.

Ett exempel på detta gäller företag inom golvläggning och golvslipning. Här kan man som kund verkligen hamna snett och råka ut för riktiga fuskjobb. Särskilt då det kommer till större städer och speciellt inom golvläggning.

Ska du anlita en golvläggare i Stockholm så måste du säkerställa att denna också är kompetens nog att lägga golvet i fråga. Vi skulle säga att detta är absolut nödvändigt då väldigt många kunder gått på minor i frågan. Man har anlitat en golvläggare som lagt golvet och sett att detta, redan efter något år, börjat spricka, att bubblor syns eller att rena ojämnheter känns då man går på golvet.

Tips för att utesluta oseriösa golvläggare

Att inleda en process mot den golvläggare som anlitas är nästan lönlöst; det har gått för lång tid, de skyller på materialet eller också så säger de att skadorna kommit av naturligt slitage. Så ska det naturligtvis inte vara. Gör man rätt och anlitar en golvläggare för relativt – även med rot-avdraget inkluderat – så ska man naturligtvis också få valuta för pengarna. Ett korrekt lagt trägolv ska hålla i en mansålder och det ska bara bli vackrare med åren. Det ligger i varje seriös golvläggarens natur att ge kunden detta.

Och: det finns fortfarande seriösa sådana i Stockholm. Lejonparten av alla golvläggare är de facto seriösa. Våra tips handlar endast om att utesluta de som inte är det. Tips som ser ut som följer:

  • Referenser. Kolla alltid upp vilka tidigare kunder man haft – och hur nöjda dessa är. Ju fler desto bättre är det. Det här gäller speciellt golv som är svårare att lägga. Ska du ha en mönstrad parkett i vardagsrummet så bör den golvläggare du anlitar kunna ge dig kontaktuppgifter till en kund där han lagt ett liknande golv tidigare.
  • F-skatt. Vill du använda rot-avdraget så måste företaget vara registrerad för F-skatt. Även om du inte använder rot – alla är inte berättigad – så är det en fördel. Detta då du slipper hålla på med en massa pappersarbete.
  • Garanti och ansvarsförsäkring. Se till att företaget erbjuder garanti på jobbet och att man har en ansvarsförsäkring som täcker eventuella skador under arbetets gång. Gällande avtalet så ska det utformas på ett begripligt sätt och du ska kunna förstå vad det är du skriver under. Många gömmer sig bakom en massa juridisk mumbojumbo som är extremt svårtolkat; det får man faktiskt inte göra – ett avtal mellan hantverkare (i det här fallet en golvläggare) och en kund ska skrivas på ett begripligt sätt.
  • Betala efteråt. En golvläggare ska ha extremt goda skäl till varför han ska ha betalt i förskott – och knappt ens då ska du gå med på det. Betala då jobbet är klart. I värsta fall kan du möjligen gå med på någon typ av delbetalning.