OVK-besiktning Stockholm – stora fördelar för alla

Jobbar du i en miljö där du känner att din prestation dippar under dagen och där din koncentrationsförmåga blir sämre? Upplever du som lärare att dina elever blir stökigare och har svårt att ta till sig den information du förmedlar? I många fall kan detta förklaras av det faktum att den luft som finns inomhus är för dålig.

Luften står stilla och är allt annat än frisk. Detta skapar en sämre koncentration – och det ökar dessutom risken för att utveckla allergier eller där man blir sjuk. Av alla dessa skäl så har vi regler om att fastigheter och byggnader i Sverige och de ventilationssystem inkopplade i dessa måste kontrolleras.

Detta kallas för en OVK-besiktning och som fastighetsägare har man ett ansvar i att inom en given intervall boka in en tid för en sådan. Om detta inte sker så kan man drabbas av ett kraftigt vite. En OVK-besiktning i Stockholm ska alltid utföras av en oberoende aktör – du anlitar en extern firma där en licensierad kontrollant ser över ditt ventilationssystem och för in alla fakta i ett protokoll. Om man inte når ett godkännande så måste man inom en viss tid åtgärda de brister som finns.

Når man däremot ett godkännande så kommer företaget att kontakta berörda myndigheter och man ges ett dokument som sedan ska placeras synligt i fastigheten – något som ofta sker nere vid entren och då lämpligen på anslagstavlan.

En OVK-besiktning sparar dig pengar

Man bör alltid se en OVK-besiktning i Stockholm som någonting positivt. Visst, du kommer att få betala för att få en sådan utförd – men det handlar också om en ren investering. Genom denna så säkerställer du att dina hyresgäster har en bra inomhusmiljö och att du tar ditt ansvar i denna viktiga fråga.

Utöver detta så kommer en bättre ventilation även att minska risken för exempelvis fukt- och mögelangrepp på huskroppen. En annan fördel med en OVK är att den optimerar systemen och sparar in en massa pengar i ren energi. Det handlar om en investering.