Vad är ett grönt tak? Vilka är fördelarna? Är det en trend som försvinner eller kommer den att hålla länge? Här är några råd om investeringen som betalar sig på sikt, för dig och för klimatet.

Att isolera med ett levande eller grönt tak ökar i popularitet. Det är snyggt och hållbart, men även tekniskt blir den här lösningen allt bättre. Inte minst kan det reducera kostnaderna för att kyla lokalerna när det är varmt väder. En undersökning från Kanada visar att den här typen av beläggning kan minska energibehovet under en sommar med 75 procent. Även i större skala ger gröna tak en bättre miljö, eftersom hela kvarter eller städer får minskad uppvärmning.

Hållbart och miljövänligt

Den här typen av levande tak producerar syre, ger skugga och hanterar partiklar i luften. Det innebär att de kan hålla upp till dubbelt så länge som traditionella material som åldras i hetta och solsken. En annan poäng är möjligheten att filtrera och absorbera regnvatten och fukt. Generellt stannar 90 procent av nederbörden i taket under sommaren, siffran för vintertid är runt 40 procent. Detta har betydelse för gator och avloppssystem i närheten. Risken för översvämning minskar avsevärt, vilket man tittat på i bland annat Danmark, där man förväntar sig ökad nederbörd i framtiden.

Ett strå till stacken

Än så länge är det ganska ovanligt att privata hem har sedum eller annan vegetation på taket. Men det blir allt vanligare, både på villor, sommarstugor och uthus. Man drar sitt strå till stacken för miljön. Det är fint med växter som skiftar i grönt, vitt, gult och rött över året. Förutom sedum gör sig andra suckulenter som fetblad och fetknopp bra på tak. Anledningen är att de har korta rötter och är nöjda med ett tunt lager jord. Nu börjar fler takläggare ha kunskap om hur underlaget ska utformas för att taket ska bli hållbart. Det är viktigt att använda ett tätskikt och en papp som är godkänd. Ibland behövs en matta som leder bort vatten till takrännorna. Lutningen har naturligtvis betydelse för utformningen och för vilken lösning som blir bäst. Ett nytt tak behöver vattnas, precis som alla nyplanteringar. Med tiden lär du dig att se när det behövs, om inte vädret sköter om den saken. Har du snö på taket gäller det att vara försiktig med spaden och inte förstöra växtligheten. Låt gärna ett par centimeter snö ligga kvar ovanpå.