Det går faktiskt att bygga på sätt som förebygger fuktproblem. Det är alltid lite svårare att renovera eller bygga om så att man förekommer problem med fukt. Det är klart att det går, om man inte har kostnader som hindrar det. Här går vi genom några sätt som man kan göra för att förhindra kommande problem med fukt.

  • Det lättaste är att lägga ett lager med dräneringsrör under källaren, om man bygger ett hus med källare förstås. När man lägger husgrunden, börjar man med att lägga ett dränerande lager av ledningar som går runt huset. Man kan till exempel lägga en isodräneringsskiva under ett betonggolv. Gör man det får man samtidigt en rejäl isolering av källare mot marken.
  • Vill man inte bygga med dräneringsskivor UNDER huset kan man bygga med dräneriingsskivor eller hellre här, med dräneringsrör runt huset, eller runt husgrunden. Förhoppningsvis leder dräneringsrören bort från husgrunden så att vattnet tar vägen någon annanstans än just till huset.
  • Dika på olika ställen runt huset. Detta sätt är inte särskilt klyftigt, då många kan gå ner i diken som finns runt huset. Både människor och djur kan ramla ner i diken som finns på tomten. Man kan möjligen plantera häckar, träd eller liknande just där man gräver sina diken. Dessutom kan man dränera kring huset med jämna mellanrum och då lägga ner nya dräneringsrör eller dräneringsskivor kring husgrunden.

Så går en dränering till i Stockholm

Man bör alltid få en ganska realistisk offert så att man vet på ett ungefär vad det hela kommer att kosta, då en del dräneringar i Stockholm kan bli ganska dyra. Dels kan man först undersöka så att inte huset redan har drabbats av fukt, genom att göra en undersökning med en värmekamera som kan registrera fuktskador.

  • När man väl har börjat gräva runt huset, så bör man se till att gräva så pass mycket att man vet att man inte underminerar husgrunden. Man vill ju inte att huset sätter sig, eller att husgrunden på något sätt blir svagare och kollapsar.
  • När man väl har grävt så mycket som man kan, bör man lägga ner en dräneringsslang med lutning mot en stenkista eller avlopp. Man börjar med att lägga ner en dräneringsduk under dräneringsslangen och grus.
  • Sedan ser man till att skydda källarväggarna mot fukt. Har man en källare bör den isoleras med dräneringsrör eller dräneringsskivor mot källarväggarna, så att allt vatten leds bort från husgrunden