Funderar du på att bygga ett garage till din bil där hemma? När man bygger ett garage gäller det att se till att den svagaste länken är så säker som man bara kan, och den svagaste länken är garageportarna. Ju svårare det är att ta sig genom dem, desto säkrare står din bil i garaget. Här kommer några förslag på säkra garageportar.

Säkra garageportar är automatiserade

De säkraste garageportarna är de som är automatiserade. De drivs då av en motor som öppnar sig om man har rätt kod, lås eller en enkel app i mobilen. De måste alltid förses med en manuell apparat som man bör ha inomhus. Skulle elen gå måste man alltid kunna öppna garageportarna ändå. Därför bör man ha en manuell vev som installeras inomhus för sakens skull.

Garageport som fälls ner

Man kan installera garageportar som öppnas med ett polislås. Det bör vara ett bastant lås som är omöjligt att kunna ta sig in om man inte har den rätta nyckeln. Vill man inte ha ett sådant lås kan man alltid ha ett elektriskt lås med kod. Har man garageportar som öppnas med motor, blir de så gott som omöjliga att bryta sig genom för att öppna dem. Får man inte igång motorn är det så gott som omöjligt att öppna garageportarna. Ju tyngre de är, desto svårare är det också att öppna dem. Här kan du läsa mer om säkra garageportar i Stockholm som du kan montera på ditt garage.