Högt upp i luften

Man tänker sällan på hur många gånger per dag som man lyfter något förrän något gör att man inte kan lyfta. Men lyft är också något som sker dagligen vid byggnationer, renoveringar eller drift.

Lyftkranar är så pass vanliga i stadsbilden att man sällan tänker så mycket på att de finns där. Men varför finns de och hur kommer de dit? Med en lyftkran kan man lyfta något långt och högt. De som är fasta kan även finnas på en position på byggplatsen där marken inte är körbar. På det sättet kan man lyfta runt material, avfall, maskiner med mera på ganska stora avstånd. Men man kan även göra höglyft som hjälper till att skapa byggnaden som projektet går ut på.

Bygga en kran

För att bygga en kran så behövs det en kran. Så hur gör man om man ska bygga en fast kran men inte har någon annan på plats i förväg? Idag finns det stora mobila kranar som kan lyfta lika högt som många fasta kranar. Det gör att man kan anlita ett företag med en mobilkran som kan lyfta tillräckligt högt och tungt för att man ska kunna montera ihop den fasta kranen på sin plats.

När det väl är gjort så går det att höja den fasta kranen av sig självt, och även sänka den till önskvärd startposition igen. Det sker genom ett hydrauliskt system som gör att kranen liksom lyfter sig själv samtidigt som en ny del sätts in. Därmed förhöjs lyfthöjden.