Trädfällning med stubbfräsning på Värmdö

Fäller man träd på tomten kan det vara bra att också ta bort stubben. Det finns företag som kan hjälpa till med både trädfällning och stubbfräsning på Värmdö.

På den egna tomten bestämmer man i allmänhet själv vilka träd som ska fällas, men det finns några undantag. Skulle trädet bebos av någon fridlyst art måste man ansöka om tillstånd för att få ta ner det. Tillstånd kan också behövas om träden omfattas av strandskyddet eller om det ingår i detaljplanen för området.

Är man det minsta osäker på om man får fälla ett träd eller inte är det bäst att man först frågar sin kommun. Blir det fel kan man dömas till böter och i sällsynta fall till och med fängelse. Träd som står på en tomt måste oftast sågas ner genom sektionsfällning för att inte riskera att huset skadas.

Stubbfräsning är det enklaste sättet att ta bort en stubbe på

Fäller man träd på en tomt eller i en trädgård kan det vara bra att också ta bort stubben. Då blir det enkelt att exempelvis plantera gräsmatta eller anlägga ett trädgårdsland på platsen. Det finns företag som är specialiserade på trädfällning och som även erbjuder stubbfräsning och andra trädtjänster.

Som privatperson kan man använda sig av rut-avdraget när man anlitar ett företag på Värmdö för trädfällning och stubbfräsning. Stubbfräsning är det enklaste sättet att ta bort en stubbe på. Träfliset som blir när man fräser bort stubben kan man använda till att lägga i rabatterna eller på trädgårdsgången. Det är både snyggt och praktiskt eftersom det också hämmar tillväxten av ogräs.

Fyll trädgården med thujaplantor

Doften av citrus gör bara den att du har fallit för thujaplantor i din nya trädgård. Och att det dessutom är en växt som är städsegrön och tålig gör inte saken sämre. Den känns perfekt.

Idag är det många som har valt att plantera städsegröna växter i sina trädgårdar. Det är växter som håller sin grönska hela året runt, antingen de har blad eller barr. Och just den stora variationen är något som gör att det finns något städsegrönt för alla typer av trädgårdar och alla smaker. Thujaplantor är en slags städsegrön växt som blivit mycket populär att använda. Den fungerar precis lika bra som solitär och som häck. Men du kan också hitta den i en hel mängd olika former, som bollar eller uppstammade som träd.

Thujaplantor till höst och jul

Växter som thujaplantor är vackra under hela året, och fyller sin position på alla sätt. Under sommaren kan du fylla på runt thujorna med andra buskar eller blommor, och under vintern kan det vara vackert att kunna titta ut och se grönska som sticker fram och livar upp. Men kanske är det ändå så att thujornas bästa tid är på höst och vinter. För speciellt till jul är det många som tar in thujornas grenar och gör kransar av dem eller stoppar dem i vaser. Den härliga doften av citrus lägger ännu mer julkänsla till arrangemanget, och precis som i trädgården kan thujans avklippta grenar hålla sig gröna och vackra under en lång tid.