Ge trädgården ett lyft med nya stenar

Genom små medel kan vi idag skapa helt nya miljöer, både utomhus såväl som inomhus. När det gäller utemiljön finns det mycket man kan göra för att ens trädgård ska kännas som en ny plats.

Behöver ni anlita en stensättare i Stockholm, för att göra om er uteplats i trädgården? Det finns väldigt mycket man idag kan göra, med små medel faktiskt, för att göra om i trädgården och ge den mer liv. Tråkiga gräsmattor eller buskar som man ändå inte bryr sig om att göra fina och hålla liv i kan lika gärna tas bort. Då får man istället plats till att göra någonting annat just på den platsen. Många väljer idag att lägga sten runt ingången till huset. Stensättning ger ett välkomnande och fint intryck när gäster och besökare kommer.

Anlita proffs till er stensättning

Om ni behöver anlita en stensättare för att lägga sten kring ert hus, så gör ni bäst i att kolla på nätet efter vad som finns att tillgå. Självklart kan man göra jobbet på egen hand, men allra bäst blir det så klart om det är riktiga proffs som utför jobbet ifråga.

Att få stenarna på exakt rätt plats så att de bildar ett symmetriskt mönster är faktiskt ganska så svårt om man inte är van vid att göra detta. En stensättare har rutin på att lägga stenar jämnt i snygga formationer. Denne kan få er trädgård att bli som ny med hjälp av enkla stenar.

Bästa förutsättningarna för taket

Taket har en helt otrolig livslängd. Normalt brukar det ligga på runt 50 år, men det sägs att det kan bli upp till 100 år gammalt. Med en bra takläggare får taket de bästa förutsättningarna.

Takets funktion är otroligt viktig. Det hjälper till och ser till att ditt hem är torrt och att inte fukt och väta kan tränga sig in från ovan. Många väljer att lägga sitt tak själv, vilket är helt möjligt. Man ska arbeta på hög höjd och det blir en del bärande. För säkerhets skull samt för takets bästa kan man istället anlita en takläggare. Såväl en takläggare i Fagersta som i andra städer är experter på tak. De vet hur man lägger det oavsett materialtyp. De kan även hjälpa till att hitta ett material och en modell som passar er.

Mer än bara regn

Takets funktion är mer än bara hålla regn och snö ute. Det skyddar även mot värme, kyla, vind, UV-strålning och snötyngd. Därför är det otroligt viktigt att taket är helt och inte har några fel. Inifrån skyddar det mot värme, akustik, fukt, lufttryck och avdunstning. Får man in fukt i hemmet kan det leda till mögel, och det är inte nyttigt för något levande att bo med. Låt en takläggare lägga taket, se över det när det behövs, tvätta det när det samlas alger och annan smuts på det. På det viset får ni ett hållbart tak och vem vet, kanske är det ni som lägger ett tak som blir hundra år en dag.

Att lägga asfalt säkert och hållbart

Vägarna vi går och åker på bör vara så tillfredsställande som möjligt. Gropar i vägen lagas med asfalt och detta vill man ju ska hålla så länge som möjligt. Hur gör man då vid asfaltering?

När man asfalterar vill man gärna att det ska hålla så länge som möjligt utan fula sprickor och gropar i vägen. Företag som sysslar med just asfaltering kan komma och ge kostnadsförslag och andra råd när ni vill lägga asfalt. Dessa typer av företag lägger asfalt för både stora anläggningar såväl som små. Vill ni asfaltera om er uppfart till huset kan ni alltid kontakta en sådan firma och be om en offert. Det är viktigt att asfalteringen sker på ett så säkert och hållbart sätt som möjligt, för oavsett om det handlar om en uppfart eller en stor väg som ska asfalteras, så vill man att det ska hålla länge.

Förarbetet vid asfaltering är viktigt

Själva grundarbetet, eller förarbetet som man också säger, innan asfalteringen är väldigt viktigt för hur asfalten kommer att se ut när det är färdigt. Är inte grundarbetet korrekt gjort finns det stor risk att allting fallerar eller inte håller så länge som det skulle göra om det var ordentligt gjort. De personer som arbetar med detta använder sig både av maskiner och manuellt arbete när de lägger asfalt. Det kan bero lite på hur pass stort område det är som ska asfalteras. Det blir lika fint både vid manuellt arbete som med maskiner.

Tänk få färdigt märkta kablar när du ska lägga dem

Arbetar du som elektriker och ska dra ledningar till och från elskåp? Då vet du att det ofta är flera liknande ledningar som ska från en kraftkälla till sitt slutmål, och att många av ledningarna är likadana och behöver buntas ihop. Om du har gjort detta några gånger vet du säker hur du kan märka dem själv. Här finns några system som vi kan tipsa om.

Bunta ihop ledningarna som ska kopplas ihop

Man kan helt enkelt bunta ihop dem i olika buntar med gummiband. Det gäller bara att du kommer ihåg hur de olika gummibanden ser ut och vilka de olika buntarna ska till. Du kan ha olika färger på gummibanden som skiljer de olika buntarna åt.

Du kan sätta ihop dem med clips

Man kan köpa billiga clips som buntar ihop ledningarna och kablarna med varandra. Här du kan du fästa små post-it-lappar där du skriver med svart tuschpenna vart de olika buntarna ska. Då kan du lättare skilja åt de olika buntarna.

Bunta ihop dem med färgad tejp

Tycker du att både gummiband och clips är krångligt kan du alltid använda tejp och tejpa ihop dem. Då är det lätt att både sätta ihop de olika buntarna och ta isär dem, men det blir svårare att skilja dem åt. Om du använder tejp som du kan märka med olika färger blir det lättare att skilja de olika buntarna åt.

Köp färdigt buntade ledningar

Med rätt kabelmärkning kommer du att snabbare kunna dra rätta ledningar dit de ska och dessutom slipper du samla ihop ledningarna. I stället får du dem ihopbuntade i rätta buntar. Tänk dig själv att snabbt kunna koppla rätta ledningar med rätta slutstationer. Tänk dig att du dessutom får kabelmärkta ledningar i rätta buntar av någon som har förstått vad ditt arbete går ut på. Köper du kabelmärkta ledningar av Knut Wall får du precis sådana ledningar och kablar som du behöver, färdigt märkta och ihopbuntade precis som du behöver.

Du kan beställa med ett flexibelt system om du känner dig osäker på hur företaget ska märka kablarna. Om du känner dig osäker på hur systemet ska se ut, kan du helt enkelt antingen ringa dem eller skriva till dem och beskrivs vad det är för slags arbete som du ska göra. Utifrån det kan de då föreslå ett system som du kanske kan bli nöjd med. Blir du nöjd, så producerar de en kabelmärkning utifrån dina önskemål. Om inte pratar ni tills du är nöjd med beskrivningen.

Så kan man skapa fler rum utan bygglov

Glas som byggmaterial har blivit mycket omtyckt och populärt. Särskilt har glasade fasader blivit själva sinnebilden för den ultramoderna arkitekturen. Som exempel kan vi nämna Schibsteds lokaler som hyser Svenska dagbladet och Aftonbladets redaktioner och som har glasade fasader, liksom Helsingin Sanomats stilrena byggnad i Helsingfors som också har en glasad fasad. När man bygger med sådana glasade fasader innebär det att glaset har ett särskilt skydd lika säkert som skottsäkra fönster och som inte går sönder så lätt.

Glasade fasader med samma skydd som skottsäkra glas

På samma sätt är det med inbrottssäkra fönsterglas som man bygger med för att skydda sin bostad med. Det är i så fall fönsterglas som inte splittras och som inte går sönder så att någon kan ta sig in genom det fönstret. Man kan även säkra sin bostad med skottsäkra glas, om man är orolig för sådant. Det är ju då fönster som tål vad som helst, i princip. Vill man försäkra sig om att hagel, orkaner och stormar inte förstör fönsterglaset bör man installera detta slags fönsterglas som inte går av för hackor.

Finns glasmästare i Stockholm som arbetar med säkra glas

Om man känner oro över sin bostadssituation och är orolig över risken att utsättas för inbrott bör man se över säkerheten hemma. En duktig glasmästare kan hjälpa till med det. Då kan man titta på de slags fönster som man har till exempel på baksidan av sin villa, på fönster som finns på neder- eller bottenvåning. Man kan se över vilka slags glas man har närmast ytterdörren och altandörren. Har glaset som är närmast ytter- och altandörr av sådan dålig kvalitet att det lätt går att söndra och på så sätt få in en hand om öppna dörren inifrån, bör man byta ut fönsterglaset invid dörren.

Man kan behöva byta ut lås och dörrar förutom glaset

I övrigt är det viktigt i samband med en översyn av säkerheten hemma, att byta ut lås på dörren. Man kan behöva byta ut alltför enkla lås mot mer avancerade lås som är svårare att öppna utan nyckel. Man kan även behöva byta ut dörrarna hemma till mer säkra och bastanta dörrar.

Inglasade altaner och balkonger kan vara lika säkra som dörrar

Dock är det så att man inte ska behöva bygga så det blir isolerat på altaner och balkonger, utan man ska kunna glasa in altanerna och balkongerna men med inbrottssäkra inglasningar. Här kan du läsa mer om säkra glas för inglasningar på altaner och balkonger.

Erfaren rörmokare sökes?

Är det så att du söker en erfaren och kompetent rörmokare? Har dina blandare gett upp, eller är det stopp i avlopp? har stoppet kommit där hemma, där vattnet går ner eller det som orsakar stoppet inte kommer upp, som man vill. Kan man inte använda toaletten, eller diska, då blir det problem där hemma. Vissa tar sin tillflykt till närmaste badhus och ser till att bada ordentligt, men där kan man ju inte stanna. Andra tar chansen och duschar på jobbet, men det kan man ju inte heller göra i längden. Då gäller det helt enkelt att snabbt få tag i en rörmokare som kan komma och göra en felsökning i sin bostad.

När olyckan är framme

Ibland kommer man hem och allting droppar. Då är det viktigt att snabbt komma till rätta med det som har hänt. Får man bara snabbt bort vätan och kan torka upp det som orsakat vattnet, kan man försöka undvika en rejäl vattenskada. Att torka bort vattnet är bara en första åtgärd. Sedan måste du få tag i en riktig rörmokare som kommer och åtgärdar problemet åt dig. Det är så gott som omöjligt som lekman göra själv. Dessutom kan stoppet bero på ett stort problem som innebär att du måste byta ut rören, eller åtminstone reparera rören.

Då har du tre olika val att välja mellan:

  1. Installera helt nya rör – jättedyrt
  2. Göra en relining – inte lika dyrt
  3. Spola rören med hett vatten – inte alls dyrt

Så gör du med gamla rör

Installerar du helt nya rör, är fördelen den att du inte mer behöver oroa dig för dina rör, de närmaste 30-40 åren. Först efter det kanske du behöver kontrollera att de fortfarande är bra. Det är ganska dyrt att byta ut dina rör. Dessutom kan du inte använda dina rör under den tiden som rörmokarna byter ut rören. Bor du i en villa, som inte har så avancerat rörsystem kan det ta 1-2 veckor. Det är ju inte så lång tid. Bor man däremot i en BRF, är det ett stort och avancerat rörsystem som ska bytas ut.

En relining är ett mycket miljövänligt alternativ till att byta rör. Antingen lägger man helt nya plaströr inuti de gamla rören. Då säkerställer du att de fungerar de närmaste 20 åren. Man kan även att välja att utföra relining med att spruta in plast i rören och sedan härda dem, så att plasten lägger sig inuti rören och skyddar dem på så sätt. Här kan du läsa mer om rörmokare i Stockholm.

När du behöver säkra garage i Malmö

Alla som har varit med om ett inbrott vet hur tråkigt och oskyddad man känner sig när det händer. Det är inte bara för att tjuvarna har tagit något som man behöver och som är ens ägodel. Många kan även känna att tjuvarna har gjort intrång på den egna integriteten. Även om sakerna i sig går att ersätta, kan man inte på samma sätt ersätta en känsla av en kränkning av den egna integriteten. Därför bör man alltid  bygga på ett så säkert sätt som det bara går för att slippa få fler inbrott.

Inbrottssäkra den mest osäkra delen av garaget

Ett garage är inte mer säkert än de garageportar som man bygger med. Ett garage kommer man ju in, genom porten, eftersom de allra flesta garage saknar fönster. Det är sällan man förvarar andra värdefulla saker än den egna bilen, eller bilarna. Ska man kunna stjäla en (eller två bilar) måste man följaktligen få upp garageporten, för att kunna göra detta. Det är därför garageporten måste göras så säker du bara kan. Varför inte välja garageportar av ett företag som arbetar med säkerhet?

Välj stabila garageportar med motorstyrd öppning

De mest stabila garageportar är de som öppnas och stängs med motor som du styr med nyckel eller kod. De får du inte upp med mindre än att du har den rätta nyckeln eller koden till låset. Sedan öppnas garageportarna automatiskt. Garageportarna görs av inbrottsskyddande och rostfri stål, och väl isolerade garageportar. Du kan välja garageportar som öppnas med hjälp av sandwichpaneler intill öppningen. Då behöver garagen ha en fri höjd på 125 millimeter för eldrivna och 100 millimeter om man vill ha manuella modeller.

Man behöver ha garage med inbrottsskydd i Malmö

Inbrottsstatistiken har ökat på ett alarmerande sätt under de senaste 10-15 åren. Det har gjort att alla som har bilar i sina garage behöver se över säkerheten. Man vill ju att det garage man har verkligen ska kunna erbjuda det skydd mot inbrott och stölder som är meningen med garagen. Att då skaffa garageportar som står emot inbrott och stölder är ett måste. Det går som tur är, att få tag i inbrottssäkra garageportar som står emot åverkan och inbrottsförsök. Även om det bästa och säkraste skyddet oftast består av grannar som ser och hör och kan ingripa, är det även ens skyldighet, som bilägare att se till att ha garage som kan vara avskräckande mot potentiella tjuvar och som visar sin robusta konstruktion även utåt.

Bygga pool är inte så svårt

Att bygga en pool numera är inte särskilt svårt. Som vanligt är det underarbetet, eller förarbetet som är det viktigaste. När det kommer till att bygga en pool, oavsett om det är för inom- eller utomhusbruk, gäller det att mäta ut både djup, längd och bredd för poolen. Man måste gjuta den i betong. Sedan bör man lägga en poolduk, eller liner. Sedan klär man hela poolen i kakel eller i något annat stenmaterial för att det ska blir så snyggt som möjligt. Oavsett om du bygger den för inom- eller för utomhusbruk bör poolen ha ett skyddande pooltak. Det för att ingen ofrivilligt ska hamna i poolen, och för att skydda poolen mot smuts och annat som kan hamna i den av misstag.

Pooltak på utomhuspooler ett måste

Bygger du en utomhuspool är det otaliga saker som kan hamna i vattnet. Har du någon gång haft en bunke utomhus som har haft vatten? Då vet du att så gott som vad som helst kan hamna i det vattnet, om man inte skyddar det; gräs, gran- och tallbarr, kottar, grenar, kvistar, bär och löv och ett och annat husdjur. Då inser man att en pool måste har ett pooltak. Dessutom ser pooltaket till att värmen som värmer vattnet i poolen under dagen stannar kvar till på kvällen när det är lite kallare. På det sättet kan man bada i sin pool långt till under hösten.

Man kan bygga en enklare glasfiberpool

Vill du inte bygga en pool från grunden kan du även beställa en glasfiberpool. Då ser du till att utrymmet för poolen finns på plats när glasfiberpoolen kommer. Antingen bygger du då poolen integrerat med golvet i önskat rum inomhus, eller så kan du på samma sätt bygga glasfiberpoolen utomhus integrerat med en altan. Det är det snyggaste alternativet och det som vi rekommenderar om du skaffar en större glasfiberpool utomhus. Vill du ha en mindre pool till en mindre trädgård kan du gott och väl bygga en glasfiberpool som är upphöjd från marken.

Få hela arbetet utfört av dem som säljer glasfiberpoolen

Anlitar du byggjobbare som även säljer glasfiberpoolerna får du allt inbyggt för ett och samma pris. Då ingår en teknisk installation av poolen, all utrustning som poolen ska ha, med reningsanläggning och uppvärmning och en poolpump. Om man vill kan de även bra grund- eller förarbetet med att gräva och dra den el som glasfiberpoolen behöver. Då är de med från första spadtaget till den första badet så att de vet att allt fungerar som det ska.

När du behöver en städad arbetsplats

När man bygger är det viktigt med ordning och reda. Har man inte ordning på sina saker, är det lätt hänt att det blir en omöjligt och kaotisk arbetsplats. Har man i stället ordning och reda på sina saker, är det så mycket lättare att veta var alla sakerna finns och slipper springa runt som en yr höna och leta. Sådant tar onödigt med tid – och tid är det mest effektiva som krävs. Tid är pengar, särskilt om man arbetar inom byggbranschen. Därför är ordning på sakerna bland det viktigaste.

Man kan be en extern firma ta hand om städningen på bygget

Tycker man att inte personalen på bygget klarar av det, kan man faktiskt be en firma som arbetar med byggstädning kom och byggstäda regelbundet. Det är ingen tokig idé om man tänker igenom det hela. Kommer någon och städar medan man bygger, är det så mycket lättare att hitta alla saker som man behöver. Man vadar inte omkring i byggmaterial som borde ha kasserats. Man slipper det fina dammet som kommer när man sågar, spikar och bygger. För byggjobbarna själva blir det en renare miljö att arbeta i.

Byggstädningsföretaget tar hand om skräpet

Ett byggstädningsföretag kommer även och tar bort allt överblivet byggmaterial, som verkligen kan hopa sig om det inte avlägsnas. De kan komma under byggets gång, på så vis får byggjobbarna ett större utrymme att arbeta inom och behöver inte trängas bland alla skräp som bildas under byggets gång. Om det inte behövs kommer byggstädarna istället när hela bygget är klart och man själv behöver påbörja nästa arbete i stället.

Med byggstädning kan man fokusera på det egna bygget

Anlitar man ett sådant byggstädningsföretga slipper man bekymra sig om finishen. Den tar byggstädarna hand om. Inte heller behöver man bekymra sig om återvinningen och att allt överblivet byggmaterial kommer rätt. En städfirma som arbetar med byggstädning vet hur och var de olika materialen ska återvinnas. De erbjuder den servicen så att byggföretaget inte ska behöva ta hand om det och i stället kan koncentrera sig på nästa fas i byggarbetet, eller nästa bygge.

Detta bör man tänka på innan byggstädningen

När man anlitar ett företag som arbetar med byggstädning, till exempel i Stockholm, vill de på förhand veta om tillgången till vatten. För städningen behöver man kunna ha vatten. På många byggen kan det fattas installerat vatten och VVS. I så fall är det viktigt att veta på förhand om städarna behöver ta med sig eget vatten. Har man väl anlitat ett företag för byggstädning och sett att det har fungerat väl, är det behändigt att anlita samma. företag på nytt vid nästa bygge. På det sättet kan man lära känna företaget och ha ett gott samarbete med varandra som gör hela bygget och finishen bättre och smidigare.

Dagen då du behöver en duktig rörmokare

När du bygger behöver du en hel hoper med duktiga hantverkare. Särskilt om det är så att du erbjuder en totalentreprenad. Då behöver du antingen ha bra kontakter med rörmokare, elektriker, målare och snickare, eller så har du dem anställda i ditt bolag. De flesta nya byggen görs för tillfället i Stockholm. Det är dit en hel busslast flyttar varje dag. Som bostadsmarknaden ser ut just nu saknas det bostäder för var tionde stockholmare.

Det kommer finnas stor efterfrågan på duktiga hantverkare

Oavsett hur det blir med bostadsbyggandet behövs det alltid duktiga hantverkare. Den efterfrågan har inte minskat under de senaste 20 åren, och ingen som är experter på yrkesmarknaden ser någon minskning av efterfrågan på dessa tjänster den närmaste tiden. Och branschen söker också sätt att kvalitetsstämpla tjänsterna och hantverkarnas kunnande och kompetens. Förutom utbildning är certifikat allt viktigare och även legitimationer som försäkrar hantverkarens kompetens. Allt fler företag ger också garantier på hållbarhet och kvalitet på sina arbeten. Allt det för skydd för konsumenter och kunder.

Trångboddhet och försenad bostadsdebut ökar efterfrågan

Vi behöver fler bostäder i Stockholm, och det som behövs är bostäder till rimliga priser och inte fler bostäder med lyxiga badrum med jacuzzi-bad, spatiösa altaner och kök med lull-lull, utan vettiga och fina bostäder för familjer som vill bo fint men inte ihoppackade som sillar. Det är många nyinflyttade som har råd med vettiga bostäder men som inte vill betala halva månadslönen på sitt boende. Just boendekostnaderna har ökat till orimliga kostnader. För 30 år sedan lade vi cirka 15-16 procent av lönen på bostaden. Idag lägger vi mellan 25-50 procent av lönen på bostäderna. Det gör att möjligheten att spara och konsumera har halverats. Det sägs ofta att svenskar är bland de mest skuldtyngda folken i världen. Inte så konstigt när de bostäder som finns erbjuds till skyhöga priser i Stockholm.

Hur ska man komma till rätta med boendekostnaderna?

Det är snarare en politisk fråga att få ner boendekostnaderna. Det är svårt för byggherrarna att själva bestämma vilken efterfråga det är på bostadsbyggandet. Det är en svår fråga då politikerna inte är intresserade av att anlita byggföretag att bygga och på så sätt bestämma vilken typ av bostäder som ska byggas. Som alltid kommer det till efterfrågan och utbud. Förändras efterfrågan så pass mycket att utbudet förändras efter det kanske även byggföretagen börjar bygga bostäder som är mer rimliga i prisnivån. Läs mer här om rörmokare som kan fixa avlopp i Stockholm på: avloppstockholm.se.