Är det dags att byta fönster? Om det är flera årtionden sedan som det hände att ni senast bytte fönster kan det vara på tiden att göra det nu. Ju snabbare man gör det desto bättre inomhusmiljö kan man åstadkomma och desto snabbare kan man komma i gång med att använda dem.

Den praktiska fördelen med att byta ut sina fönster kan inte nog betonas. Det blir mer ekonomiskt att byta fönster, särskilt om man har otäta sådana som släpper igenom värmen och inte håller fasaden tät. Särskilt gäller detta om man byter till särskilda Energifönster som är byggda för att vara täta och hålla emot kyla. De är samtidigt ett skydd mot buller och avgaser.

Nya fönster gör fasaden finare

När man byter ut sina gamla fönster ser man samtidigt till så att fasaden blir finare. Nya fönster gör väldigt mycket för det allmänna intrycket av fastigheten. Så här kan ett fönsterbyte gå till:

  • En första projektering kan äga rum. Först bör fönsterleverantören göra sig en uppfattning om hur fasaden ser ut och vilka slags fönster som kunden önskar sig. Sedan kan de ge kunden en offert när de ser hur omfattande jobbet kan komma att bli.
  • Man beställer sedan fönster. Har man sedan kommit överens om vilka slags fönster man önskar sig så är det bara för fönsterleverantören att beställa dem.
  • Man gör en första montering och besiktigar. När beställningen kommer, gör man en första provmontering så att man inte monterar fel fönster på hela fastigheten. När man sedan är säker på att de är rätt slags fönster, så monteras alla fönster i fastigheten.
  • Alla fönster monteras. När man vet att det är rätt slags fönster så monterar hantverkarna rätt slags fönster.
  • Man gör en slutbesiktning. När fönster är på plats så gör byggföretaget en slutbesiktning så att de vet att de fungerar som de ska och att kunderna är nöjda.

Viktigt med information

Är det en stor fastighet med bostadsrättsförening som ska byta fönster är det mycket viktigt att alla boende i den känner till vad som ska hända och får information om när man ska byta fönster, och hur länge fönsterbytet ska pågå. Vet alla det, kommer de boende att ha mer tålamod med att det ställs upp byggställningar på husen, att hantverkare börjar arbeta tidigt på morgnarna, att de kommer hem till de boende, att det blir bullrigt, att fasaden blir en arbetsplats och så vidare. Då är det viktigt att man anlitar fönsterleverantör som också kan ta hänsyn till att det är boende med önskan om privatliv och att de ger den slags hänsyn och service som kan krävas i ett sådant projekt. Här kan man läsa mer om sådan servicevänlig leverantör som utför fönsterbyten för BRF:er på https://www.byggiganten.se.