Behöver ni byta fönster i er BRF?

När man bor i en bostadsrättsförening (BRF) tar man ju alla stora beslut gemensamt i föreningen. Vissa beslut tar ju styrelsen när det kommer till den dagliga driften av fastigheten. Men stora beslut som är avgörande för föreningens ekonomi fattas oftast av medlemmarna och som alla är med om att ta beslut om. Omfattande renoveringar brukar vara sådana saker, som att byta fönster på hela fastigheten. Det är en ganska resurskrävande renovering och brukar göra att hela fastigheten lyfter på det sättet. Fönster är avgörande för utseendet av fasaden och lyfter den.

Välj fönsterleverantör är avgörande för ett lyckat byte av fönster

Vilken leverantör och hantverkarfirma som ni väljer kommer att bli avgörande för hur jobbet ska bli lyckat eller inte. Väljer man fel firma, kan hela arbetet dra ut på tiden. Medlemmarna klagar på att bytet av fönster aldrig blir gjort, eller att hantverkarna inte är bra på att bemöta medlemmarna. Det är också nära på omöjligt att byta ut leverantören mitt i arbetet, även om man är missnöjd med firman. Därför är det så mycket bättre att välja rätt ända från början. Därför tar vi upp några kriterier som kan vara bra att ta i beaktande när man väljer rätt firma för bytet av fönster.

  1. Flexibilitet och servicevänlighet gentemot kunden
  2. Service av fönster
  3. Snabbhet och vilja att göra arbetet inom tidsramarna
  4. Garantier på arbetet
  5. Egen ansvarsförsäkring

Här gäller det att man får tag i rätt fönsterfirma när er BRF ska byta ut fönster. Det finns 100-tals fönster, alla med olika material men med olika funktioner. Här gäller det att tänka efter vilka funktioner på fönster som är det viktiga.

  1. Det ska inte vara krångligt att byta fönster. Här vill man ju ha en fönsterleverantör som är inställda på att alla problem går att lösa. Och uppstår något problem ska det gå att göra något åt det, och att man inte bara rycker på axlarna åt problemet. På det sättet vill man ju ha en leverantör som tar ansvar för sina produkter och att de kan uppfylla det som man önskar med sitt byte av fönster.
  2. Man vill veta att fönster håller och att man inte ska behöva byta ut dem för 40-50 år framöver. Det är krångligt att byta ut fönster. Det vill man helt enkelt inte göra ofta. Dyrt är det också. Därför vill man ju vet att de fönster som man byter till också kommer att hålla för många år framöver.
  3. Ansvarsfull fönsterleverantör. Som kund vill man att den firma som man vänder sig till tar ansvar både för sitt arbete och sina fönster. Det går att få. Läs mer här om en ansvarsfull fönsterleverantör på: http://sveafonster.se.