Relining är ett enkelt sätt att fixa rören i Stockholm

Avloppsrör behöver regelbunden tillsyn så att vattnet inte får svårt att passera. För att kontrollera rörens kvalitet, rensa och ge en skyddande yta gör man relining i Stockholm.

På en fastighets trettioårsdag börja det bli dags att titta över rörsystemet. Gamla gjutjärnsrör är hållbara men åratals användning ger ålders- och förslitningsskador som behöver åtgärdas.
Förr bytte man ut hela rörsystemet med påföljd att hyresgästerna fick evakuera och det kunde ta flera månader innan fastigheten blev beboelig igen.

Med modern teknik och nya material kan man numera utföra relining i Stockholm. Metoden går ut på att man först filmar insidan av rören för att se vad som behöver åtgärdas. Därefter rengör man rören med hett vatten och sedan lägger man på en ny skyddande yta.

Gamla rör blir som nya med relining i Stockholm

Att välja relining istället för att utföra ett helt stambyte på en fastighet förenklar både för fastighetsägare och hyresgäster. Eftersom man istället för att gräva upp eller bryta loss gamla rör lagar dem från insidan kan hyresgästerna fortfarande bo kvar i fastigheten medan arbetet utförs. Metoden som också kallas rörinfodring kan användas på de flesta typer av rör, inklusive stammar, dagvattenrör, avloppsrör och VA-rör.

För att utföra relining i Stockholm använder man ett flexibelt och armerat foderrör som installeras med hjälp av tryckluft. När foderröret är på plats blir det helt självbärande utan skarvar och är lika starkt som ett nytt rör. Hela processen dokumenteras med filmat material och man lämnar 50 års garanti på utfört arbete.