Att säkra heta arbeten kräver utbildning med certifikat

Som namnet antyder handlar heta arbeten certifikat om kunskap vad gäller moment som alstrar värme och/eller gnistor. Utbildning höjer säkerheten och kunskapen.

När man ska utföra heta arbeten är medvetenhet om säkerhetsrisker högst väsentligt att ha. Ingen som ska arbeta med sådana uppgifter bör tillåtas arbeta med heta arbeten utan att först fått adekvat utbildning. Certifikat i heta arbeten kan aldrig garantera att en olycka inte inträffar men riskerna sjunker betydligt för alla inblandade.

Vad är då så kallade heta arbeten, vad räknas in i kategorin? Faktiskt så beror detta delvis på omständigheterna. Det är vanligt att man har en fast arbetsplats där arbetet utförs men det är nästan lika vanligt att man behöver arbeta på tillfälliga arbetsplatser. Då kan förstås riskfaktorer variera stort.

Trygghet i arbetet med Heta arbeten-certifikat

Fler arbeten än man kanske tänker på klassificeras som heta arbeten. Klassiska exempel där benämningen känns självklar kan vara svetsning och skärning med olika gaser eller gasol. Också vinkelslipar och kapmaskiner orsakar bränder. Även mindre uppenbara exempel finns och då kan vi kort nämna hovslagning, arbete med varmluftspistol, induktionsbrännare eller ogräsbränning.

Innan ett arbete på en tillfällig arbetsplats får starta ska en riskbedömning ske. Utan utbildad personal kommer det ändå antagligen inte att fungera optimalt. Utbildning ger en helt annan och mer djupgående kunskap som ger resultat. Utbildning som resulterar i ett certifikat i heta arbeten säkrar arbetsrutiner och processer och reducerar starkt risken för skador på personer, material och byggnader.