Säker asbestsanering i Västerås

Den som ska riva en byggnad som innehåller asbest måste göra det med omsorg om sig själv och miljön. Anlita ett företag som utför asbestsanering i Västerås.

Hus som byggdes i vårt land så långt fram i tiden som i slutet av 1970-talet kan innehålla asbest. Vad är då asbest och varför är det hälsovådligt? Fibrer av asbest är tunna och lätta och kan länge sväva i luften. Om fibrerna letar sig in i kroppen kan de bland annat leda till lungcancer. Sjukdomsutvecklingen är lömsk och det kan dröja upp till tjugo år innan symptomen uppträder.

Flera yrkeskategorier kan utsättas för asbest. Många hus som byggdes under 1900-talet hade asbestplattor som material. Plattorna producerades i stor skala utan att tillverkarna eller myndigheter inom arbetsmiljöområdet insåg faran. Även om nybyggnation med asbest är förbjudet kan problem med asbest uppstå och då speciellt i samband med rivning av byggnader eller vid större reparationer.

Asbestsanering i Västerås – en grannlaga uppgift

Sanering av asbest får inte utföras av vem som helst utan kräver utbildad och certifierad personal. Så länge asbesten förblir orörd är den helt ofarlig. Problemen uppstår först när någon börjar röra i en byggnad där plattor knäcks eller där rör med asbestisolering ska ersättas. Arbetet med asbestsanering sker i flera olika steg. Inledningsvis måste området spärras av. Ett undertryck måste skapas runt verktygen så att inte fibrerna sprids i luften. Och naturligtvis måste saneraren ha skyddskläder.

Erik och Elvira har köpt ett äldre hus i Västerås, inte långt från Mälaren. För att göra huset beboeligt tänker de göra många ändringar och inte minst sätta ny fasad. Större delen av arbetet tänker Erik göra själv. “Men ni har ju asbestplattor på fasaden”, utbrister Eriks svärfar. “Du kan inte byta ut dem själv”, fortsätter han. “Du måste anlita en firma som har specialister på den typen av rivningsarbeten”.

För att kunna få mer information besök hemsida: asbestsaneringvästerås.se