När man behöver suga upp fint grus

Ibland kan man behöva flytta sandhögar eller grus från ett ställe till ett annat. Istället för att gräva upp och få med sig annat än just det fina grus som man kanske behöver, så kan man använda en torrsug istället för en grävskopa.

Särskilt viktigt är detta om man arbetar på en arbetsplats med många känsliga rör, avlopp eller liknande som man absolut inte vill skada, då kan en torrsug hjälpa till så att man inte skadar viktiga rör.

Anlita en byggstädfirma

Det finns vissa byggstädningsfirmor som arbetar med torrsugmaskiner. Har de en sådan kan man anlita dem. Är det mer än bara få bort sand och grus, kan man alltid anlita en städfirma som kan städa hela platsen. Då kommer de och forslar bort allt grus, sand och kanske skräp som finns på platsen och ser till så att allt kommer bort. När byggstädfirman har varit på platsen blir det fint och städat, om man vill det.

Anlita en fastighetsfirma

Får man inte tag i en byggstädfirma kan man i stället anlita en vanlig fastighetsfirma som har en torrsug. Det är även här bra om man behöver sanera och får bort farligt damm, skräp eller liknande. När det kommer till saneringar så måste man säkerställa så att byggstädfirman har kapaciteten att sanera, och har metoder som gör att partiklarna inte sprids när de sanerar. Det kan handla om att bygga luftslussar, till exempel och liknande. Här kan du läsa mer om torrsugning på: https://www.torrsugninguppsala.se.

Behöver du expert inom VVS i Malmö?

Då och då behöver man definitivt se över sitt VVS-system som man har i den egna bostaden. Man kan behöva se över status på sina stammar med jämt mellanrum. Det lättaste sättet att göra det på är att ta kontakt med en rörmokare som kan VVS i Malmö, om man bor i Malmö, vill säga. Annars letar man reda på den bästa rörmokaren som man har på den egna orten.

Vad kan man då göra om det är så att man har ett äldre VVS-system? Är det så att det luktar illa i badrummet, eller när man spolar med vatten, kan det tyda på läckage som definitivt bör ses över. En VVS-montör kan gå ner med en minikamera som sänder filmer och bilder till en dator, så man direkt kan se hur rören ser ut inuti.

Detta kan man göra med rören

Om man ser att rören är alldeles intakt när man tittar på dem med kameran, så kan man spola dem med hett vatten eller med högstrycksspolning. Men alltså; detta gör man först när man har förvissat sig om att rören är intakta och att det inte finns någon risk för ett läckage. Den dåliga lukten kan bero på att något har fastnat i rören, som inte ska finnas där.

Man kan även göra en relining, även detta först när man har kontrollerat så att rören inte är sönder. När man gör en relining, sprutar man in plast inuti rören. Sedan härdar man plasten, det vill säga, man sprutar in varm luft inuti rören. Då smälter plasten och lägger sig som en extra hinna inuti rören. Sedan använder man VVS-systemet på samma sätt som förut. En relining gör att rören kan hålla i 5-10 år.

Byta ut stammar nödvändigt förr eller senare

Har man då gamla stammar bör man definitivt byta ut dem sedan, så att de inte orsakar större skador på bostaden. Nya stammar i en bostad, gör ju att den värderas högre när det sedan är dags att sälja den. Och om inte annat, så har man själv sett till att ha uppdaterade och bra stammar i den egna bostaden.

Att gjuta betonggolv

Har du provat att gjuta betonggolv eller en hel betongplatta någon gång? Om du har det, så vet du vilket stort arbete det är med betonggjutning. Här är både timing och tålamod viktigt. Betongen kan synas som ett okomplicerat material att arbeta med. Men det är inte så lätt att arbeta med betong som kan tyckas, utan det kräver precision och att man är snabb då det behövs.

Planering behövs. Innan man börjar med att till exempel gjuta en betongplatta till ett nytt hus, måste man planera för själv gjutningen. Man gräver för grunden, arbetar med gjutformar, ser till att alla armeringar är på plats innan man kan börja själv gjutningen. Alla rör för vatten och avlopp måste finnas på plats innan man kan gjuta.

Först gjutformen

Betongen fungera ju som lera. Den är som en välling av grus, vatten och cement eller kalk. Cementen gör så att gruset och vattnet håller ihop och inte spricker. Och just risken för att den spricker, finns med tills hela betongplattan har stelnat. Så innan den har blivit en betongplatta, så måste man ha en gjutform, dit man kan hälla betongen. När den väl är på plats i gjutformen, kan den stelna, men inte för snabbt. Då kan den spricka. Därför vattnar man den med jämna mellanrum så att den svalnar och stelnar långsamt så den inte spricker.

Snabbhet viktigt

När väl betongen ligger i sin gjutform, måste man snabbt arbeta med betongen så att den får den form som den ska ha. Man måste snabbt göra det medan den ännu är mjuk och formbar. Det är då det är så viktigt att man arbetar snabbt med materialet. Annars är risken stor för att det uppkommer blåsor, sprickor eller sättningar i betongen. Ska den blir riktigt tjock, jämn och kompakt måste man snabbt arbeta och forma den.

…sedan vänta

När den sedan är klar i den form som man vill ha den, så är det bara att vänta, och vänta och vänta. Man måste övervaka den så att den inte stelnar på fel sätt. Man vattnar den så att den inte ”brinner” på fel sätt för att betongen verkligen ska lägga sig som man vill ha den. Här gäller det att hantverkarna ser när den brinner, och den måste vattnas, eller när man kan misstänka att det finns blåsor under ytan.

Vilka slags fönster önskas?

Om det är dags för ett fönsterbyte, är det viktigt tänka på om det är särskilda fönster som man vill ha. Det finns ju så många olika slags funktioner på fönster numera som man kan välja mellan. Så vilka slags fönster önskas?

Renoveringsfria fönster

Om man väljer fönster med aluminiumbågar och karmar, behövs de inte renoveras på samma sätt som fönster av trä. Aluminium förstörs inte på samma sätt som träet. Man kan även välja PVC-fönster, de behöver inte heller renovera plastfönster, då de inte slits ut på samma sätt som träfönster. Vill man ändå ha träfönster, kan man välja integrerade fönster av både trä och aluminium.

Inbrottsskyddade fönster

Bor man i ett område som ofta råkar ut för inbrott kan man vilja freda sin bostad. Många inbrottstjuvar brukar ta sig in i en bostad genom att söndra det fönster som ligger närmast dörren. Genom att söndra fönstret, räknar de med att kunna stoppa in en hand och öppna dörren. Men om fönstret inte går att splittra och få in en hand, så gör du det omöjligt för tjuven att ta sig in den vägen. Dessutom lär larmet gå. Har tjuven inget sätt att snabbt ta sig in i huset, vill hon, eller han istället lämna stället tills väktarbolaget kommer ut.

Nästan självtvättande fönster

Känner man att man inte hinner tvätta fönster så ofta som det kanske borde, så kan man i stället skaffa nästan självtvättande fönster. De har då en yta med laminat som gör att smutsen inte fastnar så lätt. Och skulle någon smuts fastna, ramlar den lätt av när det regnar. Här kan man läsa mer om fönsterbyte i Stockholm på: https://www.fönsterbytenstockholm.se.

Förekom fukten och bygg bort den

Det går faktiskt att bygga på sätt som förebygger fuktproblem. Det är alltid lite svårare att renovera eller bygga om så att man förekommer problem med fukt. Det är klart att det går, om man inte har kostnader som hindrar det. Här går vi genom några sätt som man kan göra för att förhindra kommande problem med fukt.

  • Det lättaste är att lägga ett lager med dräneringsrör under källaren, om man bygger ett hus med källare förstås. När man lägger husgrunden, börjar man med att lägga ett dränerande lager av ledningar som går runt huset. Man kan till exempel lägga en isodräneringsskiva under ett betonggolv. Gör man det får man samtidigt en rejäl isolering av källare mot marken.
  • Vill man inte bygga med dräneringsskivor UNDER huset kan man bygga med dräneriingsskivor eller hellre här, med dräneringsrör runt huset, eller runt husgrunden. Förhoppningsvis leder dräneringsrören bort från husgrunden så att vattnet tar vägen någon annanstans än just till huset.
  • Dika på olika ställen runt huset. Detta sätt är inte särskilt klyftigt, då många kan gå ner i diken som finns runt huset. Både människor och djur kan ramla ner i diken som finns på tomten. Man kan möjligen plantera häckar, träd eller liknande just där man gräver sina diken. Dessutom kan man dränera kring huset med jämna mellanrum och då lägga ner nya dräneringsrör eller dräneringsskivor kring husgrunden.

Så går en dränering till i Stockholm

Man bör alltid få en ganska realistisk offert så att man vet på ett ungefär vad det hela kommer att kosta, då en del dräneringar i Stockholm kan bli ganska dyra. Dels kan man först undersöka så att inte huset redan har drabbats av fukt, genom att göra en undersökning med en värmekamera som kan registrera fuktskador.

  • När man väl har börjat gräva runt huset, så bör man se till att gräva så pass mycket att man vet att man inte underminerar husgrunden. Man vill ju inte att huset sätter sig, eller att husgrunden på något sätt blir svagare och kollapsar.
  • När man väl har grävt så mycket som man kan, bör man lägga ner en dräneringsslang med lutning mot en stenkista eller avlopp. Man börjar med att lägga ner en dräneringsduk under dräneringsslangen och grus.
  • Sedan ser man till att skydda källarväggarna mot fukt. Har man en källare bör den isoleras med dräneringsrör eller dräneringsskivor mot källarväggarna, så att allt vatten leds bort från husgrunden

När du vill återskapa ett gammalt kök

Det nya är det gamla. Det har blivit inne med att bevara sådant som åstadkoms för många år sedan. Alltfler är intresserade av byggnadsvård, när man återskapar det ursprungliga skicket på ett hus, eller i en inredning. Detta gäller ju om man bor i ett äldre hus, kanske från 1950- eller 60-talet.

Eller så kanske man har ett hus som är ännu äldre, från sekelskiftet (alltså mellan 1800-1900-talet). Då kan man vilja återskapa köket såsom det såg ut när man en gång byggde huset. Många gånger kan det vara så att om man ska återskapa köket i sitt ursprungliga skick, finns det inte de slags köksskåp och mått på köksskåp som man använde då. Vill man få nya luckor och skåp, måste man i stället hitta ett hantverksföretag som kan tänka sig att återskapa köksluckor och köksskåpsdörrar så att de passar in i det kök som du tänker återskapa.

Att måttbeställa köksluckor

Då kan man behöva googla ”måttbeställda köksluckor” för att hitta det hantverkarföretag som tillverkar sådana måttbeställda köksluckor. Men det kanske inte bara är köksluckor som man vill ha återskapade, man kanske vill ha arbetsbänkar, och stommar som man vill få återskapade. Då gäller det på samma sätt som med att hitta hantverkarföretag som kan tillverka måttbeställda köksluckor att även kunna tillverka måttbeställda stommar och bänkar. Byggnadsvård är otroligt bra att ägna sin tid åt, om man har ett riktigt fint äldre hus, radhus eller lägenhet som har detaljer bevarade från tidigare år. Det är många som uppskattar byggnadsvård och som tycker att husen får ett ännu högre värde om man har renoverat det enligt den tidens stil som huset byggdes i. Flera kök från 1950-talet hade köksluckor som inte svängde utåt, utan som skjöts åt sidan. De hade relativt små mått, så vill man göra nya sådana bör man måttbeställa sådana.

Planering av bygge

Totalentreprenad | Snabbare och säkrare bygg och renovering

För ett företag som vill renovera eller bygga nya lokaler är det alltid en fördel att anlita ett och samma byggföretag för hela jobbet.

Ska ni renovera kontoret, eller kanske till och med bygga nya lokaler? Då har ni säkert läst på om de olika entreprenadformer som finns i Sverige och funderat kring vilken som passar bäst för era behov. Den som vill utföra ett bygg- eller renoveringsprojekt i Sverige har i huvudsak två entreprenadformer att välja mellan: delad entreprenad eller totalentreprenad.

Delad entreprenad innebär att byggherren, det vill säga den som vill ha arbetet utfört, anlitar olika underleverantörer för de olika arbetsmomenten och själv synkroniserar arbetet, medan man vid totalentreprenad i stället skriver kontrakt med ett och samma byggföretag för allt jobb, varpå byggföretaget antingen anlitar underleverantörer eller utför allt arbete själva.

Allt i ett och samma kontrakt

För ett företag, som har en egen verksamhet att driva, är det alltid bättre att skriva kontrakt på totalentreprenad och lämna bygget eller renoveringen helt i byggföretagets händer. Samtidigt som allt arbete sköts utan att ni aktivt behöver styra processen, så har ni hela tiden kontroll över projektet genom er kontaktperson på byggföretaget. I och med att det alltid bara finns en aktör som är ansvarig behöver ni aldrig undra över vart ni ska vända er när ni vill få en inblick i hur arbetet fortskrider.

Synkronisering gör arbetet snabbt och smidigt

Vid delad entreprenad måste man själv synkronisera allt arbete. Det kan vara svårt att få underleverantörer som är oberoende av varandra, och som säkerligen har fler projekt de måste hoppa mellan. Att få allt arbete att löpa sömlöst är en nästan oöverstiglig uppgift, och de tär oundvikligt att arbetet stannar av då och då på grund av att man inte lyckats synkronisera arbetet ordentligt.

Med totalentreprenad slipper man det problemet helt och hållet. Byggföretaget som sköter om projektet ser till att allt arbete fortlöper enligt den fastställda planen, och att inga onödiga avbrott uppstår.

Anlita ett byggföretag som gör allt själva

Just det sistnämnda är ett starkt argument för att anlita ett större byggföretag som själva har all den kompetens och arbetskraft som behövs för att utföra jobbet. Att skriva ett generalkontrakt med en mindre byggfirma, som ändå bara tar in en rad underleverantörer, är visserligen bättre än att försöka synkronisera arbetet själva, men det ger ingen garanti för att ni ska slippa avbrott och missförstånd i processen. Genom att välja ett byggföretag som synkar och utför allt arbete själva så kan ni vara säkra på att er renovering eller ert kontorsbygge får de allra bästa förutsättningarna för att avlöpa snabbt och smidigt.

Vad kostar målare per timme?

De allra flesta hantverkare uppger sin kostnad per timme. Så vill man veta vad ett arbete kan kosta, bara för arbetet med detta, bör man fråga den hantverkare som man funderar på att anlita, vad arbetet kostar per timme.

Att sedan kostnaden för hela det arbete som ska utföras kostar något annat, är ju en annan sak. Här bör man ju alltid räkna med kostnaden för material och för eventuella tjänsteresor som man betalar för sin hantverkare.

Grovt räknat kan man gott och väl förvänta sig en hantverkarlön på 500 kronor per timme. Sedan finns det variationer som har att göra med var i landet man bor, och lönerna är relativt spridda beroende på i vilken landsända som man bor. Förvånansvärt nog, är inte kostnaderna för hantverkarna högst i Stockholm, som man skulle kunna tro. De är faktiskt större i Blekinge än i Stockholm, där medellönen ligger på kring 25.000 kronor i månadslön, medan en hantverkare i Blekinge kan tjäna 28.000 kronor i månaden.

Vad som även kan variera, är ålder på hantverkaren och den sammanlagda erfarenheten som denna hantverkare har i antal år.

Arbetskostnaden går ner med Rot-avdraget

Att en målare, till exempel kostar cirka 500 kronor per timme, ska ju sedan räknas ner, om man har möjlighet att dra av arbetskostnaden med Rot-avdraget. Det innebär ju att målaren måste inneha F-skattsedel för att man ska få dra av på Rot-avdraget. Sedan brukar många hantverkare erbjuda den tjänsten att de har gjort ansökningarna till Skatteverket redan och som kund betala man bara priset, efter Rot-avdraget. Det är annars en ganska omständlig byråkrati att ansöka om Rot-avdraget. Bor du i Nyköping och där behöver en målare för din fasadrenovering? Läs då mer om det på: https://www.fasadrenoveringnyköping.se.

Anlita målare till fasadrenovering

Om det är så att det är dags att renovera fasaden, kan det gå mycket snabbt om man anlitar hantverkare som kommer och gör den åt en. De kan göra det på några dagar, om de får fria händer. I alla fall gör de det bra mycket snabbare än om man själv hade gjort det. För oss som är lekmän, är det mer omständligt att få upp en byggställning, veta vilka redskap man ska använda, vilka material man ska använda och så vidare. Å andra sidan kan man vilja göra det själv, om man är lagd åt det hållet.

Letar du maskinuthyrning i Enköping?

Om det är så att du letar efter en maksinuthyrning i Enköping och behöver hyra en lastbil, grävskopa, bygglift eller betongblandare kan du alltid googla ”maskinuthyrning Enköping” för att få tag i en uthyrare av maskiner just i Enköping.

När du sedan har fått några förslag av Googles sökmotorer, så är det bara att titta på kartan var de finns och ta den som ligger bäst till den plats där du behöver dem, men ring innan och ta reda på offerter. Det är en bra idé att veta vilka priser de tar innan du bestämmer dig.

Bättre hyra vid enskilda tillfällen

Om det är så att man behöver en ångvält eller betongblandare endast vid något tillfälle blir det väldigt dyrt om man ska köpa in de stora maskinerna. Då är det tusen gånger bättre att hyra dem. Hyr man dem, ser uthyraren till så att maskinerna fungerar precis som de ska. Man slipper smörja motorerna, ge service till bilarna och man slipper oroa sig över standarden. Skulle de gå sönder är det uthyraren som tar hand om hela maskinen. Om man sällan använder så stora maskiner, kanske man inte känner till hur de fungerar och då kan det vara bra att slippa ta itu med funktionen och servicen på dem.

Vid avslutat arbete behöver man ingen depå

En annan bra sak som finns med uthyrning är att man slipper ha en egen depå för maskinerna. Om man hyr maskinerna, så slipper man tänka sedan på vart man ska ställa dem. Maskiner tar otroligt stor plats, både på höjden och på bredden. Hyr man dem, slipper man tänka på var de ska förvaras. Istället kan man köra dem till uthyraren som tar ansvar för dem. Dessutom kan man vara orolig för att någon vill ta dem och förstöra dem. På det sättet kan det vara tryggt att veta att den som hyr ut dem tar fullt ansvar för dem efteråt.

När du behöver golvslipare till renoveringen

Behöver du rätta hantverkare till renoveringen hemma? Bor man i Stockholm, Göteborg eller i någon annan storstad, brukar det sällan vara svårt att få tag i hantverkare. Bara i Stockholm finns det närmare 4.500 hantverkare som alla arbetar med någon form av renovering eller byggen.

Renovera på egen hand

Eller så kanske du funderar på att göra renoveringen själv? Det mesta när det kommer till renoveringar inomhus (och även utomhus) kan man faktiskt utföra själv. Har man väl tapetserat eller målat om tidigare så är det inte särskilt svårt att genomföra en enklare renovering inne, såväl som ute. Men när det kommer till att slipa om golvet, blir det knepigare att göra det själv. Det krävs viss sorts slipmaskin som man måste kunna hantera. Och så måste man få tag i en sådan, som man antingen köper eller hyr, men varför köpa en maskin som man inte riktigt kan hantera?

Anlita golvslipare för golvslipningen

Då är det bättre att anlita en hantverkare som är rutinerad att hantera en golvslip. Det krävs nämligen att man kan hantera en golvslip. Man måste kunna föra den jämnt över golvet, och inte stanna upp. I så fall riskerar man att få en grop i golvet, eller ett ojämnt golv. Anlitar man en hantverkare som tar hand om golvslipningen, får man alltid dra av på Rot-avdraget, såvida man inte har överskridit kvoten på 50.000 kronor per person och per år. Annars har man alltid möjlighet på som mest en tredjedel av arbetskostnaden på golvslipningen. Här kan du läsa mer om hur du får tag i en hantverkare för golvslipning i Stockholm på: https://www.stockholmgolvslipning.com.

1 2 3 4 5 9