En takläggare med kompetens

Ett tak är inget som lägger sig själv och heller inget man lägger själv. Denna så viktiga detalj kräver planering och kunskaper och ibland även tillstånd från din kommun. Vill du veta mer?

När taket har börjat nå slutet av sin livslängd är det dags att fundera på åtgärder. Ett tak är inte bara en del av byggnadens utseende, utan det står också för viktiga funktioner när det gäller skydd, värme och ventilation. Takets skick påverkar i hög grad inomhusklimatet i en fastighet.

Ett tak som inte fungerar väl öppnar för problem som i förlängningen kan leda till vattenskador och mögelpåväxt. Tak håller mycket länge om de läggs med rätt material och metoder. Vilket material bör man då välja? Det finns några frågor man bör ställa sig innan man ens funderar på att byta material.

Materialbyte vid takläggning

Om man vill byta från exempelvis tegel till plåt eller vice versa behöver man kontrollera vissa saker. Först måste man ta reda på om underlaget tål tyngden från ett tyngre ytmaterial. Detta kan man anlita en takläggare i Nyköping för att ta reda på. Byter man material ska man också kontakta byggnadsnämnden i kommunen för ett godkännande.

Om takets lutning är måttlig eller om taket är helt platt fungerar vissa material men inte andra. Det handlar om avrinning och det handlar om tyngd och utseende. För det mesta fungerar allt enligt dina önskemål. Ett nytt tak lagt efter alla konstens regler kommer att höja din fastighets marknadsvärde rejält samtidigt som inomhusmiljön förbättras.