Man behöver inte gå någon lång utbildning för att klara av att arbeta med sprängningar. För de flesta sådana företag räcker det med att man har gått en gymnasieutbildning. Den är då på 3 år och under gymnasiestudierna praktiserar man. Då får man chansen att komma ut i ”verkligheten” och arbeta praktiskt med sprängningar. Trivs man på företaget och de trivs med dig, är chansen stor att du arbetar kvar där du har praktiserat. Framtidsutsikterna är goda för dem utbildade inom byggprogrammet och många hantverkare får jobb i storstadsregionerna.

1. Planering och borrning av det som ska sprängas

Det man först måste göra är att planera sprängningen. Då beräknar man hur stora vibrationerna kommer att bli. Man måste borra också på rätt sätt för att sprängningen ska åstadkommas på rätt sätt.

2. Anpassa sprängmedlets mängd efter det som ska sprängas

När man har borrat klart, gäller det att anpassa mängden sprängmedel så att det sprängs på rätt sätt. Man borrar för att det mesta ska kunna sprängas med lätthet och så att man inte behöver så stor mängd sprängning.

3. Skydda området från sprängningens verkan

Innan man spränger gäller det att skydda området runt sprängningen. Man kan lägga ett särskilt sprängningsnät kring berget eller stenarna som man spränger för att de inte ska flyga i luften och skada hus eller bilar som kan finnas i närheten.

4. Varna andra om sprängningen

Man varnar alltid andra innan man genomför en sprängning. Det är viktigt och sker ofta genom att man gör anslag som man sätter upp där de flesta kan se dem.

5. Efterarbetet med sprängningen

Efter en sprängning måste man städa bort allt som kan finnas kvar av sprängningen. Det får inte finnas något sprängmedel kvar när man är klar och inte heller vassa stenar som någon kan skada sig på.

Man får intern utbildning på företag

Arbetar man på ett företag får man alltid intern utbildning så att man blir insatt i hur det är att arbeta med sprängningar just på det aktuella företaget. Man får även de vidareutbildning som krävs för att kunna arbeta kvar. Det finns certifieringar som man kan behöva ta och som visar på vilka kompetenser och kunskaper som man besitter för de aktuella jobben. Under de första åren efter avklarat gymnasium rekommenderar vi att man inte startar eget då man kommer att behöva få all tänkbar erfarenhet, och kontakter. När man väl har fått relevant erfarenhet och fått kontakter med kunder är det sedan lättare att starta eget företag som arbetar med bergsprängningar i Stockholm.