Renovera mera – i badrum!

När du vill renovera hemma, till exempel badrum i din bostad är det vissa saker som är viktiga att gå igenom och tänka på. Dels är material viktiga, men sedan är det viktigt att hantverkarna är duktiga för att arbetet ska bli bra. Det spelar ju ingen roll vilket fint material man än har, om det sedan sitter snett, eller inte alls, ramlar av eller det inte är som det borde vara. Därför är valet av hantverkare minst lika viktigt som materialet som du väljer. Många villaägare eller lägenhetsägare, tänker inte på detta. Man lägger allt krut på byggmaterialet, och tänker att alla jobbar på samma sätt men det stämmer ju inte. Vi har duktiga hantverkare och så finns det – hantverkare. Det enda de har gemensamt är att de kallas ”hantverkare”. Här går vi igenom några viktiga kriterier när du väljer hantverkare.

1. Utbildningar och certifieringar

För det första och nästan det man alltid tar för givet är att de som erbjuder denna typ av tjänster är utbildade hantverkare, och när det kommer till badrumsrenoveringar, att de har behörighet att arbeta med våtrum. Ibland finns det arbetsgivare som anställer personer (från andra länder) utan att ta reda på om de har utbildning för detta. Då blir det upp till kunderna i stället att ta reda på om de som de anlitar har de rätta utbildningarna. De bör även ha de rätta certifikaten för att göra jobbet så bra som möjligt.

2. Egen ansvarsförsäkring

Alla hantverkare som kommer hem till kunde bör ha egna ansvarsförsäkringar. Detta för att de bör ersätta kunderna om något skulle hända, det ska inte kunden behöva göra. Då behöver företaget ha egna ansvarsförsäkringar som säkerställer att det inte faller på kunderna att ersätta för det som kanske går fel, eller händer.

3. Nöjd-kund-garanti

Ett hantverkarföretag bör alltid vara måna om att deras kunder blir nöjda. Om de inte blir det är det ju ingen idé att de är där, eller hur? Vem vill betala flera 10.000-tals kronor och sedan inse att det inte är gjort på ett sätt man är nöjd med? De flesta skulle vi vilja påpeka. Så om du vill vara säker på att jobbet blir bra gjort, bör du alltså välja en firma som har en nöjd-kund-garanti.

Särskilt när det kommer till renoveringar i badrum, där badrumsmaterialet kostar så pass mycket, bör man välja en firma som tar hand om hantverkararbetet så att du blir nöjd. Läs mer på: http://renomera.nu.

Fönsterrenovering på flerfamiljshus i Stockholm

Som fastighetsägare eller renoveringsansvarig i en bostadsrättsförening vill man alltid försöka se till att huset har bästa möjliga skick till en så liten kostnad som möjligt. När till exempel fönstren på en fastighet visar tecken på slitage och släpper in drag och fukt, är det dags att göra någonting åt dem. Generellt när det gäller fönster är det ekonomiskt bästa att renovera i stället för att byta ut dem. Men går det att genomföra en fönsterrenovering på ett helt flerfamiljshus, där det ju kan röra sig om hundratals fönster?

Svaret är att det går alldeles utmärkt, och många fönsterfirmor i Stockholm har specialiserat sig på att utföra fönsterrenoveringar på flerfamiljshus. Priset per fönster sjunker ju fler fönster det rör sig om, så det är ”alla eller ingen” som gäller, som så ofta annars när det gäller flerfamiljshus. En renovering måste göras enhetligt för att huset inte ska börja se ut som ett lapptäcke efter ett tag.

Fönsterkvaliteten avgörande

Huruvida fönstren kan renoveras eller måste bytas ut är mycket en fråga om när de byggdes. Och här är det inte som man kanske kan tro, att ju äldre ett fönster är, desto sämre skick är det i. Nej, faktum är att hus som byggdes fram till slutet på 50-talet har fönster av bättre kvalitet än hus som byggdes senare. Är huset från 60-, 70- eller 80-talet är det stor risk att det är byggt i dåligt virke som slitits ut och fönster från dessa decennier måste ofta bytas ut efter så lite som 30-40 år.

På ett gammalt hus, till exempel ett funkishus, sitter det fönster tillverkade i tätvuxet virke av hög kvalitet, som garanterar en lång livslängd. Dessa fönster kan med rätt underhåll hålla i princip hur länge som helst. Då ska man alltid renovera i stället för att byta ut fönstren. Vid en renovering behåller man husets utseende, något som är oerhört viktigt i en större stad som Stockholm. En fasad påverkar ju inte bara huset den sitter på, utan hela kvarteret, gaturummet och stadsbilden i stort. Därför finns detaljplaner för varje område i Stockholm som i detalj reglerar vad man får göra och inte, bland annat när det gäller fönster.

Renoveringen sker inomhus i verkstadsmiljö

När en fönsterfirma i Stockholm renoverar fönster på en hel fastighet tar man oftast ner dem och kör dem till en verkstad, där man kan arbeta effektivare och göra ett bättre jobb. Under tiden sätter man fönsterskydd över fönstren. Ofta tar man en vägg i taget, så en lägenhet blir aldrig helt fönsterlös. Det går att bo i lägenheten under tiden som renoveringen pågår, även om det kan bli lite kallt i rummet där man tagit ut ett fönster. Att renovera alla fönster på en hel fastighet kan ta upp emot några månader.

En varsam fönsterrenovering höjer värdet på fastigheten

Det är alltid bättre att renovera fönstren på en fastighet än att byta ut dem. Om man ändå måste byta ut fönstren bör man alltid se till att de nya fönstren verkligen passar in på den nya fasaden, annars kan fastighetens värde sjunka kraftigt, och det vill man ju inte vare sig som fastighetsägare eller bostadsrättsförening. Meningen med en renovering är ju att boendekvaliteten och husets värde ska höjas. Här kan du läsa mer om du vill anlita en firma för fönsterrenovering i Stockholm: fönsterrenoveringstockholm.com.

Det här tycker Nackaborna om sina snickare

I Nacka finns flertalet firmor att välja mellan för den som vill anlita snickare. Ett vanligt sätt att sila de olika aktörerna är att ta referenser och titta på omdömen samt recensioner. Vi har gjort just det sistnämnda, i syftet att ge en överskådlig bild av hur nöjda boende i Nacka egentligen är med deras snickare. Observera att vi inte nämner några firmanamn, utan syftet är endast att ge en bild av kundnöjdheten i kommunen.

Observera också att detta bör tas med en nypa salt. För att få en riktigt bra helhetsbild krävs ett stort underlag av recensioner, något som vi inte helt enkelt inte har tillgång till. De fåtal omdömen och recensioner som finns om snickare i Nacka kan dock ge en fingervisning. Bäst är dock alltid att be om referenser från firman i fråga, innan man faktiskt anlitar dem för att göra ett jobb. Särskilt viktigt blir det om det är ett större projekt som ska göras.

Första firman

Den första firman vi tittar på har ett tiotal recensioner, och alla har gett höga betyg. Faktum är att det enbart är tre stycken som inte har gett högsta betyg (5/5), men ingen har heller gett ett betyg som understiger 4 av 5. Kunderna talar bland annat om att de är pålitliga och noggranna. Många ger också firman ros för att de ger ett trevligt bemötande och tar sig an projekten med engagemang.

Det är många olika typer av uppdrag som kunderna har anlitat firman för. Det handlar till exempel om att bygga hiss, ombyggnad av lägenhet, nya fritidshus och utbyggnad. Faktum är att det är ganska svårt att hitta en recension som är negativ. Det närmsta vi kommer är en kund som säger att det blev lite rörigt med felleveranser och en del andra problem. Han skriver dock att det löste sig och att såväl bemötande som slutresultat var utmärkt. I princip alla skulle kunna rekommendera det här företaget till någon som söker en snickare i Nacka.

Andra firman

Den andra firman har lite mer blandande omdömen. En recensent skriver att han är ”mycket nöjd” och beskriver hur processen fortgick på ett mycket smidigt sätt. Uppdraget var ett nytt kök och kunderna bjöd till och med snickaren på restaurang för att jobbet utfördes på ett sådant bra sätt.

Det är dock inte bara guld och gröna skogar för den här snickaren. En annan signatur skriver om hur han känner sig lurad. Firman hade anlitat en underleverantör för elen, och fick en nota som vida översteg det som hade förväntats. Vidare klagar han på att de lägger på flera hundra procent på materialkostnader. Han nämner diverse tillbehör och utrustning som blev betydligt dyrare på löpande räkning, än om man själv skulle köpa den i detaljhandeln.

Övriga firmor

Övriga snickare i Nacka har ett mycket litet underlag att ta del av. På de få omdömen som finns har blandande kommentarer getts. En del har fått maxbetyg, exempelvis snickarenacka.com/ – en del har fått en av fem.

 

 

Så är arbetet med bergsprängingar i Stockholm

Man behöver inte gå någon lång utbildning för att klara av att arbeta med sprängningar. För de flesta sådana företag räcker det med att man har gått en gymnasieutbildning. Den är då på 3 år och under gymnasiestudierna praktiserar man. Då får man chansen att komma ut i ”verkligheten” och arbeta praktiskt med sprängningar. Trivs man på företaget och de trivs med dig, är chansen stor att du arbetar kvar där du har praktiserat. Framtidsutsikterna är goda för dem utbildade inom byggprogrammet och många hantverkare får jobb i storstadsregionerna.

1. Planering och borrning av det som ska sprängas

Det man först måste göra är att planera sprängningen. Då beräknar man hur stora vibrationerna kommer att bli. Man måste borra också på rätt sätt för att sprängningen ska åstadkommas på rätt sätt.

2. Anpassa sprängmedlets mängd efter det som ska sprängas

När man har borrat klart, gäller det att anpassa mängden sprängmedel så att det sprängs på rätt sätt. Man borrar för att det mesta ska kunna sprängas med lätthet och så att man inte behöver så stor mängd sprängning.

3. Skydda området från sprängningens verkan

Innan man spränger gäller det att skydda området runt sprängningen. Man kan lägga ett särskilt sprängningsnät kring berget eller stenarna som man spränger för att de inte ska flyga i luften och skada hus eller bilar som kan finnas i närheten.

4. Varna andra om sprängningen

Man varnar alltid andra innan man genomför en sprängning. Det är viktigt och sker ofta genom att man gör anslag som man sätter upp där de flesta kan se dem.

5. Efterarbetet med sprängningen

Efter en sprängning måste man städa bort allt som kan finnas kvar av sprängningen. Det får inte finnas något sprängmedel kvar när man är klar och inte heller vassa stenar som någon kan skada sig på.

Man får intern utbildning på företag

Arbetar man på ett företag får man alltid intern utbildning så att man blir insatt i hur det är att arbeta med sprängningar just på det aktuella företaget. Man får även de vidareutbildning som krävs för att kunna arbeta kvar. Det finns certifieringar som man kan behöva ta och som visar på vilka kompetenser och kunskaper som man besitter för de aktuella jobben. Under de första åren efter avklarat gymnasium rekommenderar vi att man inte startar eget då man kommer att behöva få all tänkbar erfarenhet, och kontakter. När man väl har fått relevant erfarenhet och fått kontakter med kunder är det sedan lättare att starta eget företag som arbetar med bergsprängningar i Stockholm.

Så kan du få fler renoveringsuppdrag i Stockholm

Arbetar du med något av alla de hantverkstjänster som finns i Stockholm? Är du dessutom din egen? Många hantverkare väljer dessutom att bli egenföretagare, och ta vinsten själv när man renoverar. Många villaägare och bostadsägare är villiga att lägga allt mellan 50.000-100.000 på en badrumsrenovering. För den som gör hantverket är det en lönsam affär. Säg att du har fyra sådana i månaden; du tjänar 400.000 per månad, gånger 11; 4,4 miljoner om året. Allt det går ju inte till din vinst, däremot är det en del av din omsättning. Skulle du få den inkomsten har du möjlighet att anställa någon som gör arbetet tillsammans med dig.

  1. Annonsera på Google. Att vända sig till Google är ingen dum idé. De flesta människor vänder sig till Google för att hitta det de letar efter. Ända sedan internet blev var mans katalog – istället för telefonkatalogen – är det på Google man bör vara tillgänglig för alla dem som väljer att leta efter någon hantverkare där.
  2. Anlita ett SEO-företag. Detta bör man göra om man inte vet hur man ska utforma sin reklam på Google. Säg att ditt företag heter Olssons snickerier och VVS. Om det inte är så att dina kunder vet om vad du heter och googlar ”Olssons snickerier och VVS” så kommer du inte att synas när de i stället söker på ”renovera badrum Stockholm”. Ett SEO-företag vet mycket väl vilka sökord som dina kunder letar på, och kan dirigera de sökningarna till din hemsida, där de hittar dina kontaktuppgifter och tar kontakt med dig.
  3. Gör reklam i TV. Man kan anlita en reklambyrå som gör en film som körs i reklamen på TV. Detta kostar otroligt mycket och drunknar i det reklamflöde som finns i TV-rutan.
  4. Gör reklam på tunnelbanan. Man kan trycka upp en relativt enkel skylt som man kan sätta upp i tunnelbanan, som resenärerna kan titta på medan de reser. Men iakttar man resenärerna ser man att de flesta faktiskt tittar i sina mobiler och inte på tunnelbanan som de reser med. Dessutom vet du, som annonsör, inte hur mycket reklamen i medierna (TV och tunnelbana) genererar.

Här kan vi rekommendera en hantverkarfirma som arbetar med renoveringar av badrum i Stockholm. De gör besök i din bostad innan de ger dig en offert. Det är för att de vill veta hur stort badrummet är, hur omfattande renoveringen är, som du önskar dig, vilka byggmaterial som du önskar dig och hur du tänker kring renoveringen av ditt badrum. Här kan du läsa om dem: http://www.renoverabadrumstockholm.nu.

Hur ser fasaden ut på din villa?

Vissa områden tänker man inte på förrän det börjar bli lite för sent, något som ofta leder till högre kostnader. Vi kan peka på ett hus, en vanlig villa, som du äger i Stockholm. Hur ofta tänker du på hur huset i fråga ser ut utifrån kontra hur det ser ut rent interiört? Vi skulle säga att många har en kraftig – och skev – fördelning gällande detta och där man kanske ser över interiören 80 % medan man endast ägnar 20% åt fasaden och andra exteriöra detaljer – fönster, tak och exempelvis hängrännor och markiser.

Det är naturligt då man trots allt vistas inomhus mer än vad man gör på utsidan. Det gör att du kan ignorera sprickor i din putsade fasad på villan i Stockholm längre. Du kommer hem från jobbet, du parkerar bilen, du ser sprickor på fasaden och du tänker att du ska åtgärda dessa – någon gång. Sedan går du in och fortsätter vardagen. Så resonerar många. Vår poäng: ta tag i dessa problem direkt innan de blir dyrare.

Det krävs en fasadrenovering

En åtgärd som kommer att behövas – förr eller senare – då sprickor uppstår på en putsad fasad är en fasadrenovering. Den bör ske av ett professionellt företag och vårt råd är att du anlitar en sådan förr snarare än senare. Varför? Jo, för att en tidigt genomförd fasadrenovering kommer att spara dig pengar i längden. Om du – som många gör – väntar för länge med en fasadrenovering på din villa i Stockholm så kan det skada husets hela konstruktion.

Putsen finns som ett skydd och har inte enbart estetiska syften. Om det finns sprickor – eller större sjok som lossnat – så kan vatten och fukt tränga in och det kan i sin tur leda till att bärande delar i huset drabbas av rötangrepp, börjar mögla eller där äkta hussvamp slår rot. Händer detta så kommer också kostnaderna att öka och därför bör en fasadrenovering ske så fort man börjar upptäcka sprickbildning.

Det finns även en säkerhetsaspekt att ta hänsyn till. Om du låter fasaden förfalla så kan detta leda till så kallad frostsprängning. Även där har vatten tagit sig in bakom putsen och detta vatten kommer att frysa. Då upptining sker så blir kraften så pass stor att putsen spricker och stora sjok lossnar från väggen. Om någon befinner sig under då så kan stora skador inträffa. Har du tur så träffar ett sådant sjok din bil, har du otur så kanske det träffar ett barn eller någon annan person. Oavsett vilket så faller det under ditt ansvar. Därför bör också en fasadrenovering ske.

Och: visst är det trevligare att se ett omhändertaget hus än ett hus vars fasad är smutsig, full av sprickor eller i behov av att målas om? Även om du inte ser ditt hus så ofta så gör dina grannar och alla som passerar huset det.

På sajten http://www.fasadrenoveringstockholm.net kan du läsa mer om hur fasadrenovering går till.

Så gör du ditt hem mer miljövänligt

Den som är medveten om miljön vet att det är en del som man själv kan bidra med som gör att mänsklighetens avtryck på vår jord inte blir så stort. Att det är stort just nu, borde varje upplyst människa känna till, och vi som bor i Väst, och som lever med den högsta levnadsstandarden gör störst avtryck. Länder med lågt BNP gör minst avtryck. Vi i Sverige lever som om vi hade tillgång till 4 jordglober varje år. Vi måste få ner den resursanvändningen och tiden börjar bli knapp, om vi inte ska gå en apologetisk framtid till mötes. Så vad kan du och jag göra? De som bor i villa har höga kostnader att värma huset. Det man själv kan göra är att sänka kostnaderna och göra sin uppvärmning mer miljövänlig. Här nämner vi några av de saker man kan göra.

Isolera huset

Bland det första som man kan göra, särskilt om man bor i ett äldre hus, är att isolera det bättre. Dock är det ju så att även nya hus kan vara dåligt byggda med dålig isolering. Allt beror på hur det är byggt och med vilka material det är byggt. Är det dåligt isolerat bör man isolera det bättre och se till så att inomhusvärmen inte läcker ut via fönster, dörrar och dåligt isolerade golv och väggar.

Energifönster

Man kan installera särskilda energifönster som inte släpper ut inomhusvärmen. Installerar man dessa kan man till och med sänka kostnaderna för uppvärmningen med flera 1000-tals kronor. Att installera särskilda Energifönster är ett viktigt led i att isolera huset bättre.

Solpanel

Alla villaägare borde installera solpaneler, där de kan ta sin elektricitet från. Genom att hämta energin som finns i solkraften, är att utnyttja det som redan finns utan att behöva ta den från naturen och panelen. Det är dessutom en ren energi som inte bildar farliga avgaser eller växthusgaser som rubbar hela balansen i planetens miljö. Vi har ju bara en planet och det är vår jord.

Bergvärme

Bergvärme är precis som solkraften, en energi som redan finns i jorden och som kan värma våra hus. Den ger heller inga farliga växthusgaser som ökar temperaturen på jorden. Dessutom är den gratis, även om det kostar att nå fram till jordens och bergens naturliga värme genom att borra och leda värmen till våra hus.

Varmluftspump

De som installerar varmluftspumpar till sina villor utnyttjar den energi som redan finns i solkraft eller bergvärmen. Att värma huset med en varmluftspump är ett mycket effektivt sätt att värma upp huset på. Till dessa olika installationer behöver du en pålitlig VVS-montör, både till varmluftspumpen, solpanelerna och bergvärmen. Du kan dessutom få ännu bättre tips från proffsen på ventiler, vatten och sanitet. Här kan du läsa mer om en sådan VVS-firma som erbjuder VVS i Lund.

Slipa golv ger mer känsla

Om man står på ett trägolv av en äldre modell så kommer man att se en massa skavanker. Tyngden från möbler har satt sina spår i form av gropar och inbuktningar, tappade föremål har gett små sprickor, leksaker som ungarna lekt med har repat ytan och kanske har någon oförsiktig person gått in med höga klackar. Kort sagt; golvet har nötts som en följd av att ni levt i bostaden och det är också ett gott betyg till er som familj.

Men, det kräver åtgärder. Ett trägolv som nötts är inte snyggt. Det är också något som påverkar allt annat. Oavsett vilken inredningsstil ni har och oavsett hur dyra, exklusiva möbler ni köpt så kommer golvets intryck att påverka dessa. Ett nött och gammalt golv ger ett sämre intryck – ett nytt, snyggt och fräscht golv ger ett bättre sådant; det höjer upp varje enskild möbel och ger en besökare den där wow-upplevelsen som vi alla vill ha. Men, det behöver inte innebära ett nytt golv i dess egentliga mening.

Golvslipning är ett billigare alternativ

Faktum är att det i nio fall av tio finns en bättre lösning som kostar betydligt mindre pengar. En lösning som innebär att du låter slipa ditt golv. Att slipa ett trägolv har många fördelar. Dels är det billigare, dels så går det snabbare och dels så finns det också en estetisk fördel som ligger i att ett trägolv är levande. Det innebär att det tar tid innan det sätter sig, skaffar sig sin egen personlighet och ger den varma, levande känsla som man eftersöker som husägare. Att slipa ett äldre trägolv i ett hus i Stockholm låter känslan vara kvar – att helt byta ett golv gör det inte. Där tvingas man vänta i flera år innan golvet ens är i närheten av att bli personligt på allvar.

Ett äldre golv har en inneboende skönhet

Det vi vill ha sagt är att ett äldre golv är patinerat. På samma sätt som vissa möbler så blir det bara vackrare med åren. Det varar inte för evigt – ibland är golvet så pass nött att det är bortom räddning. I de flesta fall så kan man dock slipa ett golv och genom en efterföljande ytbehandling – lack, olja eller hårdvax – ge golvet en helt ny karaktär och samtidigt det extra lager av skydd som det behöver för att klara av vardagen alla påfrestningar. Det fina är att det går att använda Rot-avdraget också. Numer är det möjligt att anlita ett företag i Stockholm, låta dessa slipa golven och därefter dra av 30 procent av den totala arbetskostnaden. Det är väldigt generöst och gör valet om att slipa golv eller byta ut dem ännu enklare.

Därför är en mögelsanering viktig

Ingen vill se att ett hus angrips av mögel. Det medför nämligen stor skada både på människor och på hus. Förutom det personliga lidandet på grund av diverse sjukdomar, förstör möglet huset, angriper husets bärande väggar och kan i värsta fall ge sig på husets konstruktion och förstöra det. Det är alltså på många sätt farligt med mögel i ett hus. Det är farligt för alla som bor i det och det är farligt för huset.

Mögelns effekt på hälsa

Mögel är mycket farligt att ha i sin närhet. Om en människa lever i närheten av en mögelhärd kan hon eller han drabbas av trötthet, huvudvärk, klåda, sveda eller irriterade ögon, heshet, halstorrhet, hosta eller svåra allergier. Får man något av detta helt plötsligt kan man misstänka mögel i det hus man bor i. Alla blir dessvärre inte direkt sjuka, så det är inte alla gånger som man upptäcker mögel direkt. Man måste kontrollera och besiktiga ett hus, om man misstänker att det finns mögel i det huset.

Mögelns effekt på hus

Om mögel sprids i ett hus finns det stor risk att det förstör huset, och till med husets konstruktion kan skadas. Når möglet husets bärande funktioner kan huset till och med bli obeboeligt, det vill säga farligt att bo i. Förutom att det gör de boende sjuka, riskerar huset att falla ihop om man inte tar bort mögel i tid. Får mögel fäste i ett hus, gäller det att för det första få bort mögelsporerna. Sedan kan man börja riva ut det som har angripits. Efter det måste man se till att förutsättningarna som en gång har möjliggjort för möglet att växa och få fäste i huset försvinner. Först efter det är det någon idé att ersätta det angripna materialet och bygga med nytt och fräscht material.

Mögel är en levande organism

För att mögel ska kunna finnas i ett hus, krävs att det är fuktigt, att det finns syre och att det finns något material som den kan leva av. Det materialet kan egentligen vara vad som helst; trä, gips, mineralull, sand, betong, linoleum eller till och med plast. Det är sporerna som möglet sprider, som är farligt för människor att andas in, därför ska man aldrig ge sig på möglet och på egen hand försöka få bort det. Man måste skydda sig själv, tvätta med dödande medel som tar bort möglet, ändra på förutsättningarna i huset. Läs mer om mögelsanering i Stockholm på: http://www.mögelsaneringstockholm.nu.

Att arbeta som hantverkare och renovera badrum

Funderar du på att utbilda dig till hantverkare? Du kanske redan går något byggprogram på gymnasiet? Det är ingen dum idé att utbilda sig till hantverkare då det finns en stor efterfrågan på hantverkare i storstäderna Stockholm, Göteborg och Malmö. Kring 30-40 procent av storstadsborna i nämnda städer bor antingen i villa eller bostadsrätt. Alla dessa storstadsbor behöver en renovering, antingen av kök eller badrum med jämna mellanrum. Då behöver de en pålitlig hantverkare som kan både riva, måla, tapetsera, kakla och anlägga rätta rör för både vatten och avlopp, samt kan bygga säkra våtrum med fuktspärrar och sådana som kan elektricitet och vet hur man drar elen till och från kök och badrum.

Utbildning och certifiering

Då kommer kunderna att vilja ha hantverkare som för det första har rätt hantverksutbildning och i andra hand rätt certifiering. Det innebär att man har vidareutbildat sig för att ha rätt kunskaper och de senaste uppdateringen när det kommer på områden som rör renoveringar av kök och badrum. Sedan kommer man att vilja ha hantverkare med erfarenhet. När man väl renoverar kök och badrum, är det inte säkert att man alltid ställs inför liknande badrumslösningar. Tvärtom. Många kök och badrum är relativt unika och då gäller det att man löser renoveringarna på sätt som inte är fula, utan yrkesmässiga och noggranna.

Bra rykte är bästa renommén

Är man en duktig hantverkare och ser varje renovering som ett sätt att alltid få in nya kunder kommer ryktet om en att gå före och ge dig nya kunder. Att göra arbetet så bra som möjligt är viktigt för att få goda referenser och utmärka sig bland andra hantverkare. Den hantverkare som gör ett bra jobb, kan ta mer betalt, då det alltid finns kunder som är villiga att betala mer för ett arbete som är väl utfört.

Liten konkurrens för hantverksarbeten

Bor man i Göteborg, är det inte någon risk att bli utan arbete. Arbetsförmedlingarna spår ljus framtid för dem som arbetar med olika hantverksarbeten. Lönen ligger också mellan 25.000 kronor (ingångslön) och 35.000 kronor, när man väl har arbetat några år i branschen och fått erfarenhet. Många väljer att bli egna företagare och deklarerar och redovisar själva, både vinst och utgifter. Andra väljer att bli anställda och överlåter då till någon annan att dra in nya kunder och vill bara bekymra sig över arbetet och får sin lön en gång i månaden. Här kan du läsa om en hantverksfirma som arbetar med badrumsrenoveringar i Göteborg.

1 2 3 4 5 6