Målarna på Östermalm håller hög kvalitet – enligt kunderna själva

På Östermalm är det här knappast ett problem, om man får tro kundernas egna åsikter. Det är ingen direkt vetenskaplig metod, men när vi tittar på de omdömen som firmorna har i sociala medier och på olika recensionsplattformar, är det idel goda betyg som ges. Faktum är att man får leta ganska länge för att hitta negativa kommentarer.

När man ska anlita en hantverkare – oavsett om det är en målare, en snickare, en rörmokare eller något annat – kan det kännas litenervöst om man inte har arbetat med firman sedan tidigare. Trots allt ska mansläppa in nya människor i sitt hem och anförtro dem ansvaret att måla om ellergöra ett annat stort jobb. Ett målarjobb är av den karaktären att misstag kanbli dyrt, så det gäller att man anlitar en välrenommerad aktör.

Lovord och kritik

De flesta berömmer firmorna med lovord som ”gott bemötande”, ”resultat över förväntan”, ”snabbt och bra utfört”, trevlig personal och så vidare. Av de tre firmor vi tittar på har nästan samtliga fått högsta betyg i olika kanaler.

En av firmorna på Östermalm har fått 4,5 av 5 i en kanal vitittar på. Det är väldigt högt, men inte högsta möjliga. I kommentarsfältet ärdet en användare som gett dem allra lägsta betyg, och motiverade det lågabetyget med att han inte blivit återkopplad till efter att ha lämnat detaljeratoffertunderlag. På detta har firman svarat och påpekar att han har blivitkontaktad angående detta.

Höga betyg

En annan, som har gett betyget 3 av 5, skriver att han bokade ett möte för att titta på pigmentering, men att ingen målare från firman dök upp. Firman har läst kommentaren och ber om ursäkt för att ”ingen kom på mötet”.

Att den här firman inte håller tiderna återspeglas i ytterligare ett par kommentarer. Signaturen H skriver i ett kommentarsfält att de ”glömde bort” den tid som de skulle ses. Firman svarar att de hade högsäsong och att en del personal var sjuk.

De allra flesta ger dock fem av fem, och anser att firman har gjort ett mycket bra jobb hos dem. Det här är den tydliga majoriteten. Bland alla kommentarer som gett 5 av 5, är det enbart ett par stycken som gett 3 av 5 eller lägre.

Stort och litet underlag

Ovan nämnda målare på Östermalm har också ett relativt stort underlag av omdömen att ta del av. De andra firmorna verkar inte anlitas i lika hög grad som dem. Istället för flera hundra kommentarer att titta på, har de andra enbart ett tiotal. Ett tiotal kommentarer är inte jättelite, men kanske inte heller så många att man kan dra säkra slutsatser av det som skrivs i kommentarsfälten.

En målare på Östermalm med 23 omdömen har inte fått ett enda betyg som är lägre än 4 av 5. Faktum är att 21 har gett 5 av 5, medan de övriga två har gett 4 av 5. De som har gett fyra av fem skriver att de var ”mycket” eller ”riktigt” nöjda.

Tänk få färdigt märkta kablar när du ska lägga dem

Arbetar du som elektriker och ska dra ledningar till och från elskåp? Då vet du att det ofta är flera liknande ledningar som ska från en kraftkälla till sitt slutmål, och att många av ledningarna är likadana och behöver buntas ihop. Om du har gjort detta några gånger vet du säker hur du kan märka dem själv. Här finns några system som vi kan tipsa om.

Bunta ihop ledningarna som ska kopplas ihop

Man kan helt enkelt bunta ihop dem i olika buntar med gummiband. Det gäller bara att du kommer ihåg hur de olika gummibanden ser ut och vilka de olika buntarna ska till. Du kan ha olika färger på gummibanden som skiljer de olika buntarna åt.

Du kan sätta ihop dem med clips

Man kan köpa billiga clips som buntar ihop ledningarna och kablarna med varandra. Här du kan du fästa små post-it-lappar där du skriver med svart tuschpenna vart de olika buntarna ska. Då kan du lättare skilja åt de olika buntarna.

Bunta ihop dem med färgad tejp

Tycker du att både gummiband och clips är krångligt kan du alltid använda tejp och tejpa ihop dem. Då är det lätt att både sätta ihop de olika buntarna och ta isär dem, men det blir svårare att skilja dem åt. Om du använder tejp som du kan märka med olika färger blir det lättare att skilja de olika buntarna åt.

Köp färdigt buntade ledningar

Med rätt kabelmärkning kommer du att snabbare kunna dra rätta ledningar dit de ska och dessutom slipper du samla ihop ledningarna. I stället får du dem ihopbuntade i rätta buntar. Tänk dig själv att snabbt kunna koppla rätta ledningar med rätta slutstationer. Tänk dig att du dessutom får kabelmärkta ledningar i rätta buntar av någon som har förstått vad ditt arbete går ut på. Köper du kabelmärkta ledningar av Knut Wall får du precis sådana ledningar och kablar som du behöver, färdigt märkta och ihopbuntade precis som du behöver.

Du kan beställa med ett flexibelt system om du känner dig osäker på hur företaget ska märka kablarna. Om du känner dig osäker på hur systemet ska se ut, kan du helt enkelt antingen ringa dem eller skriva till dem och beskrivs vad det är för slags arbete som du ska göra. Utifrån det kan de då föreslå ett system som du kanske kan bli nöjd med. Blir du nöjd, så producerar de en kabelmärkning utifrån dina önskemål. Om inte pratar ni tills du är nöjd med beskrivningen.

Är renoveringen korrekt utförd?

Det är lätt att bli helt förblindad av ett nyrenoverat kök eller ett badrum där man nyligen bytt ut allting. Men, det är i själva verket inte det som möter ögat som är intressant – det är vad man inte ser som man ska fästa sitt fokus på. Att en renovering ser snygg ut är nämligen inte alls synonymt med att den är korrekt och fackmannamässigt utförd. Det finns en gammal devis om att även om man sminkar en gris så är det fortfarande en gris. Om vi ska fortsätta med detta djur för ett ögonblick så kommer här en uppmaning: köp inte grisen i säcken.

Det många gör är nämligen att man köper en bostad efter hur den ser ut. I Stockholm kan en affär gå igenom på en vecka och där handlar det också om större pengar än i övriga städer i landet.

Köpare har för bråttom och då en säljare dessutom vet att en snabb renovering kan innebära stora pengar så är det också lockande att genomföra en sådan innan försäljning. Felet många gör är att man genomför renoveringen på egen hand – eller anlitar ett undermåligt företag för densamma. Det kan i slutändan bli dyrt. Där kan nämligen en konflikt om dolda fel hävdas i efterhand.

Konflikter om dolda fel är vanliga

Konflikter om dolda fel har tyvärr blivit vanligare då det kommer till bostadsrätter. Föruts å var dessa vanligt förekommande vid husköp, men numera så förekommer de alltså även vid lägenhetsaffärer. Och, det är just de undermåliga renoveringar som sker i syfte att maximera en vinst som är orsaken.

Om en renovering skett av en privatperson (säljaren) och där en fuktskada kommer upp så kan också köparen hävda att det handlar om dolda fel och han kan också få rätt till ersättning i och med detta. Något som köparen i fråga också har goda möjligheter till. Det förutsätter dock att köparen i fråga haft en besiktningsman anlitad och att denne genomfört en besiktning av lägenheten där fuktskadan – och orsaken till denna – inte kunnat upptäckas.

Köparen har undersökningsplikt, men säljaren har också en plikt som ligger i att informera om alla eventuella brister som finns. Har man, som i det här fallet, renoverat ett badrum på egen hand och utan fackmän inblandade så bör man också meddela köparen detta (och låta denne undersöka renoveringen mer grundligt; genom att exempelvis låta en rörmokare se över jobbet).

Dolda fel tar tid att utreda

En sak kan vi säga gällande dolda fel – oavsett om det handlar om hus eller lägenheter. De tar tid att utreda. Och: även om man som köpare uppfyllt sin undersökningsplikt och där man som säljare meddelat allt man vet så kan fel inträffa. Enkel logik: som köpare vill man ha betalt – som säljare vill man inte betala för skadorna. Dolda fel kräver att man anlitar varsin jurist och att man fullt ut kan bevisa att man följt sin del av avtalet.

Det är inte helt lätt att reda ut. För att dolda fel i ett hus ska hävdas så måste felet inte kunna vara förväntat och inte kunna upptäckas av en besiktningsman vid en grundlig besiktning; men även om dessa kriterier är uppfyllda så kan det vara svårt att vinna en tvist. Mer info: https://www.doldafelhus.se.

Vilka företag slipar betonggolv i Stockholm?

Om du är bosatt i Stockholm och vill få ditt betonggolv slipat finns flera företag att kontakta. Eller ska du göra det själv genom att hyra maskinerna?

Borrning och håltagning

Företag som arbetar med håltagning och borrning erbjuder ofta även tjänsten att slipa betonggolv. Detta beror på att de har de maskiner som krävs för att hantera betongen oavsett om det handlar om att riva och borra eller slipa och återställa. De kan därmed genomföra allt från mer avancerad golvsanering till att slipa golven. Dessa företag anlitas främst av företag.

Företag inom slipning och golvvård

De flesta som vill få golv slipade vänder sig till företag som nästan uteslutande arbetar med golvslipning. Det kan då handla om slipning av parkettgolv och andra trägolv till plastgolv och betonggolv. Företagen anlitas både av privatpersoner och företag som vill fräscha upp sina golv och få dem bättre både utifrån funktion och estetik.

Kostnad: Kontakta ett par golvslipningsföretag i Stockholm och be om offert. Det vanligaste är att de tittar på ditt golv utan kostnad och därefter ger offert. Här är ett företag med slipning av betonggolv som specialitet: rivningsfirmastockholm.se

Större städföretag

Många förknippar inte städföretag med slipning av golv men flera större städföretag i Stockholm har denna tjänst. Detta inte minst när det handlar om att de har större utrustning så som ångtvättsmaskiner (för golvmattor) och liknande.

Hyr maskiner och spar pengar

Vill du slipa dina betonggolv själv kan du spara en hel del. Men det du slipper lägga ut i pengar får du lägga ner i tid. För räkna med att det tar längre tid än vad du tror…

Att hyra slipmaskiner kan kosta från några hundra per dag till upp mot tusenlappen. Detta helt beroende på maskinerna storlek och dess funktioner. Många gånger kan det även behövas hyras flera maskiner så som kantslip och golvslip.

Ta kort på betonggolvet från flera olika vinklar och ta med dig dessa till de som hyr ut maskiner. Därmed kan de tydligt avgöra vilka maskiner du bör välja. Det kan även vara en fördel att du uppskattar hur många kvadratmeter betong som ska slipas för att därigenom både avgöra storlek på betongslipen och hur många dagar som arbetet förväntas ta.

Vilket företag bör anlitas?

Det går alltså att anlita företag från flera olika branscher för att slipa betonggolv. Vilka man bör kontakta beror delvis på kompetens och behov av annan hjälp. Ska exempelvis betonggolvet byggas om kan det vara enkelt att anlita ett företag som även kan genomföra denna ombyggnation. Har du saneringsföretag som brukar sanera på ert företag kanske de även har kompetensen inom att slipa betong osv.

 

 

 

Behöver ni byta fönster i er BRF?

När man bor i en bostadsrättsförening (BRF) tar man ju alla stora beslut gemensamt i föreningen. Vissa beslut tar ju styrelsen när det kommer till den dagliga driften av fastigheten. Men stora beslut som är avgörande för föreningens ekonomi fattas oftast av medlemmarna och som alla är med om att ta beslut om. Omfattande renoveringar brukar vara sådana saker, som att byta fönster på hela fastigheten. Det är en ganska resurskrävande renovering och brukar göra att hela fastigheten lyfter på det sättet. Fönster är avgörande för utseendet av fasaden och lyfter den.

Välj fönsterleverantör är avgörande för ett lyckat byte av fönster

Vilken leverantör och hantverkarfirma som ni väljer kommer att bli avgörande för hur jobbet ska bli lyckat eller inte. Väljer man fel firma, kan hela arbetet dra ut på tiden. Medlemmarna klagar på att bytet av fönster aldrig blir gjort, eller att hantverkarna inte är bra på att bemöta medlemmarna. Det är också nära på omöjligt att byta ut leverantören mitt i arbetet, även om man är missnöjd med firman. Därför är det så mycket bättre att välja rätt ända från början. Därför tar vi upp några kriterier som kan vara bra att ta i beaktande när man väljer rätt firma för bytet av fönster.

  1. Flexibilitet och servicevänlighet gentemot kunden
  2. Service av fönster
  3. Snabbhet och vilja att göra arbetet inom tidsramarna
  4. Garantier på arbetet
  5. Egen ansvarsförsäkring

Här gäller det att man får tag i rätt fönsterfirma när er BRF ska byta ut fönster. Det finns 100-tals fönster, alla med olika material men med olika funktioner. Här gäller det att tänka efter vilka funktioner på fönster som är det viktiga.

  1. Det ska inte vara krångligt att byta fönster. Här vill man ju ha en fönsterleverantör som är inställda på att alla problem går att lösa. Och uppstår något problem ska det gå att göra något åt det, och att man inte bara rycker på axlarna åt problemet. På det sättet vill man ju ha en leverantör som tar ansvar för sina produkter och att de kan uppfylla det som man önskar med sitt byte av fönster.
  2. Man vill veta att fönster håller och att man inte ska behöva byta ut dem för 40-50 år framöver. Det är krångligt att byta ut fönster. Det vill man helt enkelt inte göra ofta. Dyrt är det också. Därför vill man ju vet att de fönster som man byter till också kommer att hålla för många år framöver.
  3. Ansvarsfull fönsterleverantör. Som kund vill man att den firma som man vänder sig till tar ansvar både för sitt arbete och sina fönster. Det går att få. Läs mer här om en ansvarsfull fönsterleverantör på: http://sveafonster.se.

 

Populärt med mycket mönster i badrum

Det är positivt att mönster på tapeter och kakelplattor har blivit populära igen. Länge skulle väggarna och innertaken bara vara vita utan något mönster. Kanske därför ser vi en mönsterexplosion när det kommer till inredning. Vi ser en ökning av popularitet av mönster som kommer från Marocko, och det man kallar för Marrakech-mönster. Vi ser det mönstret i olika färger på tapeter och på kakelplattor. Särskilt mycket ser vi det i mönster på det klinker som vi lägger på badrumsgolv. Över huvudtaget ser vi relativt mycket färgkombinationer på badrumsinredningar. Det är välkommet efter år av ratande av mönster och färger och former.

Slut med den vita trenden

Den Skandinaviska stilen med vitt och svart, eller vitt och grått är över. Det senaste året har vi sett intåget av pastellfärger i inredning både i kök, sovrum och i badrum. Särskilt såg vi det under vårens inredningstrender. Nytt för i år är att färgerna som rosa. blått och grönt har djupnat och mörknat, men behåller ändå samma nyans som förut. Och att inspirationen hämtad från naturen fortsätter. I badrum ser vi jordnära färger som granit, betong, brunt och beige, vi ser också att kakel- och klinkerplattorna har blivit större. Vi ser även mer stenmaterial som används och i större storlekar än förut.

Nyheter inom badrum

En annan nyhet som vi ser i badrumsinredning är att placera golvbrunnen invid väggen. Det för att lägga klinker eller stenplattorna i en helhet som får vattnet att mer effektivt rinna ner i golvbrunnen. En annan nyhet är att vi ser fiskbensmönster i badrum numera. Vi ser även att fler och olika slags metaller används flitigt i badrumsinredningen. Då är det inte bara krom, utan även mässing, koppar eller guldöverdragna blandare.

Viktigt anlita rätta hantverkare när man renoverar

Här vill vi poängtera vikten av att ah hantverkare som gör det  svåra arbetet med VVS, som lägger golvet i rätt vinkel till golvbrunnar, som arbetar med våtutrymmen i badrum och som lägger vattenlås. När det kommer till användningen av vatten i badrum är det mycket viktigt att bygga så att fukten inte får någon chans att stanna kvar i badrummet. Här behövs även goda möjligheter att vädra ur badrummet. Att montera effektiva ventiler är viktigare än någonsin.

Anlita företag med hantverkare med rätta utbildningar, certifikat och som har erfarenhet och kan lösa olika renoveringar på rätt sätt. Bor du i Järfälla, Stockholm kan du fortsätta läsa om en duktig sådan på: http://www.badrumsrenoveringjärfälla.nu.

Så kan man skapa fler rum utan bygglov

Glas som byggmaterial har blivit mycket omtyckt och populärt. Särskilt har glasade fasader blivit själva sinnebilden för den ultramoderna arkitekturen. Som exempel kan vi nämna Schibsteds lokaler som hyser Svenska dagbladet och Aftonbladets redaktioner och som har glasade fasader, liksom Helsingin Sanomats stilrena byggnad i Helsingfors som också har en glasad fasad. När man bygger med sådana glasade fasader innebär det att glaset har ett särskilt skydd lika säkert som skottsäkra fönster och som inte går sönder så lätt.

Glasade fasader med samma skydd som skottsäkra glas

På samma sätt är det med inbrottssäkra fönsterglas som man bygger med för att skydda sin bostad med. Det är i så fall fönsterglas som inte splittras och som inte går sönder så att någon kan ta sig in genom det fönstret. Man kan även säkra sin bostad med skottsäkra glas, om man är orolig för sådant. Det är ju då fönster som tål vad som helst, i princip. Vill man försäkra sig om att hagel, orkaner och stormar inte förstör fönsterglaset bör man installera detta slags fönsterglas som inte går av för hackor.

Finns glasmästare i Stockholm som arbetar med säkra glas

Om man känner oro över sin bostadssituation och är orolig över risken att utsättas för inbrott bör man se över säkerheten hemma. En duktig glasmästare kan hjälpa till med det. Då kan man titta på de slags fönster som man har till exempel på baksidan av sin villa, på fönster som finns på neder- eller bottenvåning. Man kan se över vilka slags glas man har närmast ytterdörren och altandörren. Har glaset som är närmast ytter- och altandörr av sådan dålig kvalitet att det lätt går att söndra och på så sätt få in en hand om öppna dörren inifrån, bör man byta ut fönsterglaset invid dörren.

Man kan behöva byta ut lås och dörrar förutom glaset

I övrigt är det viktigt i samband med en översyn av säkerheten hemma, att byta ut lås på dörren. Man kan behöva byta ut alltför enkla lås mot mer avancerade lås som är svårare att öppna utan nyckel. Man kan även behöva byta ut dörrarna hemma till mer säkra och bastanta dörrar.

Inglasade altaner och balkonger kan vara lika säkra som dörrar

Dock är det så att man inte ska behöva bygga så det blir isolerat på altaner och balkonger, utan man ska kunna glasa in altanerna och balkongerna men med inbrottssäkra inglasningar. Här kan du läsa mer om säkra glas för inglasningar på altaner och balkonger.

Renovera mera – i badrum!

När du vill renovera hemma, till exempel badrum i din bostad är det vissa saker som är viktiga att gå igenom och tänka på. Dels är material viktiga, men sedan är det viktigt att hantverkarna är duktiga för att arbetet ska bli bra. Det spelar ju ingen roll vilket fint material man än har, om det sedan sitter snett, eller inte alls, ramlar av eller det inte är som det borde vara. Därför är valet av hantverkare minst lika viktigt som materialet som du väljer. Många villaägare eller lägenhetsägare, tänker inte på detta. Man lägger allt krut på byggmaterialet, och tänker att alla jobbar på samma sätt men det stämmer ju inte. Vi har duktiga hantverkare och så finns det – hantverkare. Det enda de har gemensamt är att de kallas ”hantverkare”. Här går vi igenom några viktiga kriterier när du väljer hantverkare.

1. Utbildningar och certifieringar

För det första och nästan det man alltid tar för givet är att de som erbjuder denna typ av tjänster är utbildade hantverkare, och när det kommer till badrumsrenoveringar, att de har behörighet att arbeta med våtrum. Ibland finns det arbetsgivare som anställer personer (från andra länder) utan att ta reda på om de har utbildning för detta. Då blir det upp till kunderna i stället att ta reda på om de som de anlitar har de rätta utbildningarna. De bör även ha de rätta certifikaten för att göra jobbet så bra som möjligt.

2. Egen ansvarsförsäkring

Alla hantverkare som kommer hem till kunde bör ha egna ansvarsförsäkringar. Detta för att de bör ersätta kunderna om något skulle hända, det ska inte kunden behöva göra. Då behöver företaget ha egna ansvarsförsäkringar som säkerställer att det inte faller på kunderna att ersätta för det som kanske går fel, eller händer.

3. Nöjd-kund-garanti

Ett hantverkarföretag bör alltid vara måna om att deras kunder blir nöjda. Om de inte blir det är det ju ingen idé att de är där, eller hur? Vem vill betala flera 10.000-tals kronor och sedan inse att det inte är gjort på ett sätt man är nöjd med? De flesta skulle vi vilja påpeka. Så om du vill vara säker på att jobbet blir bra gjort, bör du alltså välja en firma som har en nöjd-kund-garanti.

Särskilt när det kommer till renoveringar i badrum, där badrumsmaterialet kostar så pass mycket, bör man välja en firma som tar hand om hantverkararbetet så att du blir nöjd. Läs mer på: http://renomera.nu.

Fönsterrenovering på flerfamiljshus i Stockholm

Som fastighetsägare eller renoveringsansvarig i en bostadsrättsförening vill man alltid försöka se till att huset har bästa möjliga skick till en så liten kostnad som möjligt. När till exempel fönstren på en fastighet visar tecken på slitage och släpper in drag och fukt, är det dags att göra någonting åt dem. Generellt när det gäller fönster är det ekonomiskt bästa att renovera i stället för att byta ut dem. Men går det att genomföra en fönsterrenovering på ett helt flerfamiljshus, där det ju kan röra sig om hundratals fönster?

Svaret är att det går alldeles utmärkt, och många fönsterfirmor i Stockholm har specialiserat sig på att utföra fönsterrenoveringar på flerfamiljshus. Priset per fönster sjunker ju fler fönster det rör sig om, så det är ”alla eller ingen” som gäller, som så ofta annars när det gäller flerfamiljshus. En renovering måste göras enhetligt för att huset inte ska börja se ut som ett lapptäcke efter ett tag.

Fönsterkvaliteten avgörande

Huruvida fönstren kan renoveras eller måste bytas ut är mycket en fråga om när de byggdes. Och här är det inte som man kanske kan tro, att ju äldre ett fönster är, desto sämre skick är det i. Nej, faktum är att hus som byggdes fram till slutet på 50-talet har fönster av bättre kvalitet än hus som byggdes senare. Är huset från 60-, 70- eller 80-talet är det stor risk att det är byggt i dåligt virke som slitits ut och fönster från dessa decennier måste ofta bytas ut efter så lite som 30-40 år.

På ett gammalt hus, till exempel ett funkishus, sitter det fönster tillverkade i tätvuxet virke av hög kvalitet, som garanterar en lång livslängd. Dessa fönster kan med rätt underhåll hålla i princip hur länge som helst. Då ska man alltid renovera i stället för att byta ut fönstren. Vid en renovering behåller man husets utseende, något som är oerhört viktigt i en större stad som Stockholm. En fasad påverkar ju inte bara huset den sitter på, utan hela kvarteret, gaturummet och stadsbilden i stort. Därför finns detaljplaner för varje område i Stockholm som i detalj reglerar vad man får göra och inte, bland annat när det gäller fönster.

Renoveringen sker inomhus i verkstadsmiljö

När en fönsterfirma i Stockholm renoverar fönster på en hel fastighet tar man oftast ner dem och kör dem till en verkstad, där man kan arbeta effektivare och göra ett bättre jobb. Under tiden sätter man fönsterskydd över fönstren. Ofta tar man en vägg i taget, så en lägenhet blir aldrig helt fönsterlös. Det går att bo i lägenheten under tiden som renoveringen pågår, även om det kan bli lite kallt i rummet där man tagit ut ett fönster. Att renovera alla fönster på en hel fastighet kan ta upp emot några månader.

En varsam fönsterrenovering höjer värdet på fastigheten

Det är alltid bättre att renovera fönstren på en fastighet än att byta ut dem. Om man ändå måste byta ut fönstren bör man alltid se till att de nya fönstren verkligen passar in på den nya fasaden, annars kan fastighetens värde sjunka kraftigt, och det vill man ju inte vare sig som fastighetsägare eller bostadsrättsförening. Meningen med en renovering är ju att boendekvaliteten och husets värde ska höjas. Här kan du läsa mer om du vill anlita en firma för fönsterrenovering i Stockholm: fönsterrenoveringstockholm.com.

Det här tycker Nackaborna om sina snickare

I Nacka finns flertalet firmor att välja mellan för den som vill anlita snickare. Ett vanligt sätt att sila de olika aktörerna är att ta referenser och titta på omdömen samt recensioner. Vi har gjort just det sistnämnda, i syftet att ge en överskådlig bild av hur nöjda boende i Nacka egentligen är med deras snickare. Observera att vi inte nämner några firmanamn, utan syftet är endast att ge en bild av kundnöjdheten i kommunen.

Observera också att detta bör tas med en nypa salt. För att få en riktigt bra helhetsbild krävs ett stort underlag av recensioner, något som vi inte helt enkelt inte har tillgång till. De fåtal omdömen och recensioner som finns om snickare i Nacka kan dock ge en fingervisning. Bäst är dock alltid att be om referenser från firman i fråga, innan man faktiskt anlitar dem för att göra ett jobb. Särskilt viktigt blir det om det är ett större projekt som ska göras.

Första firman

Den första firman vi tittar på har ett tiotal recensioner, och alla har gett höga betyg. Faktum är att det enbart är tre stycken som inte har gett högsta betyg (5/5), men ingen har heller gett ett betyg som understiger 4 av 5. Kunderna talar bland annat om att de är pålitliga och noggranna. Många ger också firman ros för att de ger ett trevligt bemötande och tar sig an projekten med engagemang.

Det är många olika typer av uppdrag som kunderna har anlitat firman för. Det handlar till exempel om att bygga hiss, ombyggnad av lägenhet, nya fritidshus och utbyggnad. Faktum är att det är ganska svårt att hitta en recension som är negativ. Det närmsta vi kommer är en kund som säger att det blev lite rörigt med felleveranser och en del andra problem. Han skriver dock att det löste sig och att såväl bemötande som slutresultat var utmärkt. I princip alla skulle kunna rekommendera det här företaget till någon som söker en snickare i Nacka.

Andra firman

Den andra firman har lite mer blandande omdömen. En recensent skriver att han är ”mycket nöjd” och beskriver hur processen fortgick på ett mycket smidigt sätt. Uppdraget var ett nytt kök och kunderna bjöd till och med snickaren på restaurang för att jobbet utfördes på ett sådant bra sätt.

Det är dock inte bara guld och gröna skogar för den här snickaren. En annan signatur skriver om hur han känner sig lurad. Firman hade anlitat en underleverantör för elen, och fick en nota som vida översteg det som hade förväntats. Vidare klagar han på att de lägger på flera hundra procent på materialkostnader. Han nämner diverse tillbehör och utrustning som blev betydligt dyrare på löpande räkning, än om man själv skulle köpa den i detaljhandeln.

Övriga firmor

Övriga snickare i Nacka har ett mycket litet underlag att ta del av. På de få omdömen som finns har blandande kommentarer getts. En del har fått maxbetyg, exempelvis snickarenacka.com/ – en del har fått en av fem.

 

 

1 2 3 4 5