Vissa områden tänker man inte på förrän det börjar bli lite för sent, något som ofta leder till högre kostnader. Vi kan peka på ett hus, en vanlig villa, som du äger i Stockholm. Hur ofta tänker du på hur huset i fråga ser ut utifrån kontra hur det ser ut rent interiört? Vi skulle säga att många har en kraftig – och skev – fördelning gällande detta och där man kanske ser över interiören 80 % medan man endast ägnar 20% åt fasaden och andra exteriöra detaljer – fönster, tak och exempelvis hängrännor och markiser.

Det är naturligt då man trots allt vistas inomhus mer än vad man gör på utsidan. Det gör att du kan ignorera sprickor i din putsade fasad på villan i Stockholm längre. Du kommer hem från jobbet, du parkerar bilen, du ser sprickor på fasaden och du tänker att du ska åtgärda dessa – någon gång. Sedan går du in och fortsätter vardagen. Så resonerar många. Vår poäng: ta tag i dessa problem direkt innan de blir dyrare.

Det krävs en fasadrenovering

En åtgärd som kommer att behövas – förr eller senare – då sprickor uppstår på en putsad fasad är en fasadrenovering. Den bör ske av ett professionellt företag och vårt råd är att du anlitar en sådan förr snarare än senare. Varför? Jo, för att en tidigt genomförd fasadrenovering kommer att spara dig pengar i längden. Om du – som många gör – väntar för länge med en fasadrenovering på din villa i Stockholm så kan det skada husets hela konstruktion.

Putsen finns som ett skydd och har inte enbart estetiska syften. Om det finns sprickor – eller större sjok som lossnat – så kan vatten och fukt tränga in och det kan i sin tur leda till att bärande delar i huset drabbas av rötangrepp, börjar mögla eller där äkta hussvamp slår rot. Händer detta så kommer också kostnaderna att öka och därför bör en fasadrenovering ske så fort man börjar upptäcka sprickbildning.

Det finns även en säkerhetsaspekt att ta hänsyn till. Om du låter fasaden förfalla så kan detta leda till så kallad frostsprängning. Även där har vatten tagit sig in bakom putsen och detta vatten kommer att frysa. Då upptining sker så blir kraften så pass stor att putsen spricker och stora sjok lossnar från väggen. Om någon befinner sig under då så kan stora skador inträffa. Har du tur så träffar ett sådant sjok din bil, har du otur så kanske det träffar ett barn eller någon annan person. Oavsett vilket så faller det under ditt ansvar. Därför bör också en fasadrenovering ske.

Och: visst är det trevligare att se ett omhändertaget hus än ett hus vars fasad är smutsig, full av sprickor eller i behov av att målas om? Även om du inte ser ditt hus så ofta så gör dina grannar och alla som passerar huset det.

På sajten http://www.fasadrenoveringstockholm.net kan du läsa mer om hur fasadrenovering går till.