Som fastighetsägare eller renoveringsansvarig i en bostadsrättsförening vill man alltid försöka se till att huset har bästa möjliga skick till en så liten kostnad som möjligt. När till exempel fönstren på en fastighet visar tecken på slitage och släpper in drag och fukt, är det dags att göra någonting åt dem. Generellt när det gäller fönster är det ekonomiskt bästa att renovera i stället för att byta ut dem. Men går det att genomföra en fönsterrenovering på ett helt flerfamiljshus, där det ju kan röra sig om hundratals fönster?

Svaret är att det går alldeles utmärkt, och många fönsterfirmor i Stockholm har specialiserat sig på att utföra fönsterrenoveringar på flerfamiljshus. Priset per fönster sjunker ju fler fönster det rör sig om, så det är ”alla eller ingen” som gäller, som så ofta annars när det gäller flerfamiljshus. En renovering måste göras enhetligt för att huset inte ska börja se ut som ett lapptäcke efter ett tag.

Fönsterkvaliteten avgörande

Huruvida fönstren kan renoveras eller måste bytas ut är mycket en fråga om när de byggdes. Och här är det inte som man kanske kan tro, att ju äldre ett fönster är, desto sämre skick är det i. Nej, faktum är att hus som byggdes fram till slutet på 50-talet har fönster av bättre kvalitet än hus som byggdes senare. Är huset från 60-, 70- eller 80-talet är det stor risk att det är byggt i dåligt virke som slitits ut och fönster från dessa decennier måste ofta bytas ut efter så lite som 30-40 år.

På ett gammalt hus, till exempel ett funkishus, sitter det fönster tillverkade i tätvuxet virke av hög kvalitet, som garanterar en lång livslängd. Dessa fönster kan med rätt underhåll hålla i princip hur länge som helst. Då ska man alltid renovera i stället för att byta ut fönstren. Vid en renovering behåller man husets utseende, något som är oerhört viktigt i en större stad som Stockholm. En fasad påverkar ju inte bara huset den sitter på, utan hela kvarteret, gaturummet och stadsbilden i stort. Därför finns detaljplaner för varje område i Stockholm som i detalj reglerar vad man får göra och inte, bland annat när det gäller fönster.

Renoveringen sker inomhus i verkstadsmiljö

När en fönsterfirma i Stockholm renoverar fönster på en hel fastighet tar man oftast ner dem och kör dem till en verkstad, där man kan arbeta effektivare och göra ett bättre jobb. Under tiden sätter man fönsterskydd över fönstren. Ofta tar man en vägg i taget, så en lägenhet blir aldrig helt fönsterlös. Det går att bo i lägenheten under tiden som renoveringen pågår, även om det kan bli lite kallt i rummet där man tagit ut ett fönster. Att renovera alla fönster på en hel fastighet kan ta upp emot några månader.

En varsam fönsterrenovering höjer värdet på fastigheten

Det är alltid bättre att renovera fönstren på en fastighet än att byta ut dem. Om man ändå måste byta ut fönstren bör man alltid se till att de nya fönstren verkligen passar in på den nya fasaden, annars kan fastighetens värde sjunka kraftigt, och det vill man ju inte vare sig som fastighetsägare eller bostadsrättsförening. Meningen med en renovering är ju att boendekvaliteten och husets värde ska höjas. Här kan du läsa mer om du vill anlita en firma för fönsterrenovering i Stockholm: fönsterrenoveringstockholm.com.